online_survey_icon_or_logo_svg

Undersøkelse om karriereveier for yngre forskere

Akademiet for yngre forskere og UiODoc ønsker å kartlegge hvilke karriereambisjoner unge forskere har og hva slags karriereveiledning unge forskere får ved sine institusjoner. Unge forskere er i denne undersøkelsen definert som forskere som er 38 år eller yngre. Vi setter stor pris på at du deltar – spre gjerne undersøkelsen!

The Young Academy of Norway and UiODoc wish to map out young researchers’ career ambitions and what kind of career development advice and support they receive in their institutions. Within this survey young researchers are defined as researchers 38 years or younger. We thank you for partcipating – feel free to share the survey!

Survey: https://response.questback.com/detnorskevidenskapsakademi/forskerkarriere

Funnene fra undersøkelsen vil bli presentert på en lunsjdebatt på Realfagsbiblioteket ved Universitetet i Oslo 29. november kl. 12.00. Mer informasjon kommer.