survey-bilde

Delta i vår forskningspolitiske undersøkelse

Unge forskeres karrierer og arbeidsvilkår er under debatt. Vi ønsker å vite mer om hvordan unge forskere opplever forskningshverdagen. Delta nå!

I denne undersøkelsen ønsker vi å spørre deg om hvordan du opplever å være ung forsker i Norge. Vi lurer på hvordan du ser på dine karrieremuligheter og -utfordringer, ditt forhold til forskningskvalitet og åpen forskning, samt internasjonalisering og mangfold i akademia.

Målgruppe

Unge forskere ansatt ved norske institusjoner som er under 45 år.

Delta nå

Undersøkelsen tar omtrent 20 minutter å besvare. Din deltagelse vil være viktig for å samle kunnskapsgrunnlag som vi ønsker å bruke for å forsøke å forbedre situasjonen for yngre forskere i Norge.

Vennligst klikk på denne linken for å svare på undersøkelsen

 

Mer om undersøkelsen

Dette er en spørreundersøkelse i regi av Akademiet for yngre forskere (AYF), der målgruppen er unge forskere ansatt ved norske institusjoner og som er under 45 år.

Les mer om hvem AYF er her.

Hva skjer med informasjonen om deg?

Alle personopplysninger behandles konfidensielt. Dataene blir behandlet internt i AYF samt av vår databehandler Telemarksforskning og vil følge ny personvernlovgivning gjeldende etter 1. juli 2018.

Resultatene fra undersøkelsen vil publiseres i regi av AYF. Enkeltdeltakere vil ikke kunne identifiseres i publikasjoner av resultatene som samles inn. Undersøkelsen vil utføres i løpet av august og september 2018 og deretter vil dataene oppbevares anonymisert.

Frivillig deltakelse

Det er frivillig å delta i studien og når du sender inn skjemaet gir du samtykke til å delta i undersøkelsen. Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD – Norsk senter for forskningsdata AS. NSD kan kontaktes på e-post nsd@nsd.no eller telefon 55 58 21 17.

Alle opplysninger vil behandles konfidensielt og kun prosjektgruppens medlemmer i AYF samt vår databehandler Telemarksforskning vil ha tilgang til opplysningene. Når alle data er hentet inn vil anonymiserte data deles med flere av medlemmene i AYF i forbindelse med analyse og rapportering.

Samtykke til deltakelse i studien

Ved å besvare spørreskjemaet avgir du ditt aktive samtykke til å delta i studien.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål knyttet til undersøkelsen ta kontakt med oss:

Kathrine Røe Redalen
Prosjektleder i AYF
E-post: kathrine.redalen@ntnu.no

Hanna Nyborg Storm
Prosjektleder hos databehandler Telemarksforskning
E-post: storm@tmforsk.no