CC38C978-D4A1-4588-A6BA-B5171015D07C

Disse blir Young CAS Fellows i 2020/21

Fra et mystisk, uutforsket musikkfunn fra middelalderens Paris, til grunnleggende spørsmål innen beregningsbasert kjemi. Catherine Anne Bradley og Erik Tellgren er utnevnt til Young CAS Fellow2020/21.

På 1990-tallet oppdaget arkivarer og språkvitere i Sverige tolv gjenværende sider av en musikkbok fra 1200- eller 1300 tallet. Boka antas å stamme fra Paris. Hvordan havnet disse fragmentene i Sverige?

Det har ingen musikkvitere utforsket. Før nå.

Fra middelalderen til den inneværende digitale æraen: Erik Tellgren leter etter den dypeste dalen i et landskap full av daler og topper.

For å si det mindre metaforisk: Kvantekjemi beskriver elektronenes oppførsel i molekyler og materiale. Forskere ønsker å kalkulere grunntilstanden med lavest mulig energi, da elektronene har en tendens til å «falle dit». Men beregningsmetoder kan i praksis ikke skille mellom tilstander med globalt lavest energi og tilstander med lokalt lavest energi. Det finnes derfor en risiko at man finner feil tilstand, forklarer han.

Tellgrens prosjekt går ut på å finne matematiske kriterier som gjør det mulig å garantere at man finner grunntilstanden.

Erik Tellgren. Foto: UiO

Støtte til tre samlinger i løpet av året  

CAS-styret har utnevnt Catherine Anne Bradley ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo, og Erik Tellgren ved Hylleraas-senteret ved Universitet i Oslo, til Young CAS Fellows for det akademiske året 2020/21.

Som Young CAS Fellow får Bradley og Tellgren tildelt 200 000 NOK hver til tre intensive samlinger i løpet av året. Ordningen er utarbeidet av CAS og Akademiet for yngre forskere med støtte fra DNVA og skal styrke forskernes nettverk. Bradley er nokså ny i Norge, og ser på Young CAS Fellow-ordningen som en gyllen anledning til å styrke forskningsnettverket.

Samtidig gir det meg muligheten til å bli bedre kjent med den rike, skandinaviske samlingen av fragmenter fra middelalderske musikkverk, sier hun.
Catherine Anne Bradley. Foto: Olaf Christensen / UiO