YoungCas2021

Disse forskningsprosjektene er valgt ut til Young CAS Fellow-programmet

Fire unge, fremragende forskere skal delta i det toårige programmet, og mottar inntil 750 000 kr hver til prosjektutvikling og nettverksbygging.

Senter for grunnforsknings (CAS) styre har valgt ut fire forskere til Young CAS Fellow-programmet. Første året får en Young CAS Fellow arrangere tre intensive workshops for å utvikle sitt forskningsprosjekt og sitt nettverk. Forskeren kan invitere sine drømmekollegaer fra hele verden. Andre året er en komprimert versjon av det prosjektledere for de ordinære CAS-prosjektene gjør til vanlig – nemlig å samle sitt drømmelag på CAS for et forskningsopphold der det legges til rette for å vie all tid og oppmerksomhet til forskningsprosjektene. Ordinære CAS-prosjekter varer et helt år, mens forskningsoppholdet til en Young CAS Fellow varer i to måneder.

Disse fire forskerne og deres forskningsprosjekter er valgt ut til Young CAS Fellow-programmet fra 1. august 2021 til 30. juni 2023:

 

Middelalderske heroiske ballader fra Færøyene

Helen Frances Leslie-Jacobsen er forsker ved Universitetet i Bergen (UiB), og skal lede prosjektet Ballads Across Borders: The Faroe Islands in the Norse Story-Telling World (BARD). Prosjektet går ut på å studere en samling middelalderske ballader fra Færøyene, Sjúrðar kvæði, som ennå ikke er blitt studert i lys av sin litterære og kulturelle historie. Leslie-Jacobsens hypotese er at Færøyene var integrert i den germanske fortellertradisjonen fra middelalderen av, og delte tradisjonen til landene i området som strekker seg fra de nordiske landene, til de britiske øyene i vest og Tyskland i sør.

I tillegg til å publisere artikler har Leslie-Jacobsen som mål å oversette alle de nordiske balladene som omhandler helten Sigurðr fáfnisbani.

Helen Leslie-Jacobsen. Foto: Universitetet i Bergen (UiB) / Ingrid Endal.

 

Kvantitative studier for å forstå fossilmateriale

Evolusjonsbiologen Kjetil Lysne Voje er forsker ved Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo (UiO), og skal lede prosjektet The importance of measurement theory in paleobiology. Prosjektet handler om å forstå kvantitative studier av fossilmaterialer, som kan fortelle oss om evolusjonen før vår tid. Som Young CAS Fellow håper han blant annet å identifisere nøkkelstudier i paleobiologien som er basert på feilaktig anvendelse av måleteori, og introdusere måleteori for forskere innen paleobiologi.

Nrk.no skrev om Lysne Vojes forskningsfunn i 2020.

Kjetil Lysne Voje. Foto: Unni Vik / Universitetet i Oslo (UiO).

 

«Universell historie» fra de undertryktes perspektiv

UiO-historikeren Daniele Miano er valgt som Young CAS Fellow med sitt forskningsprosjekt The Roots of Universal History: the Empire, the World, and the Historian (c. 200 BCE – 1681 CE).

Universell historiografi og det å skape universelle historier er kontroversielt. Det kan nemlig tolkes som en måte å undertrykke stemmene til personer som tilhører lavere sosiale klasser og marginaliserte grupper («subalterns»), forklarer Miano i sin prosjektbeskrivelse. Han skal blant annet analysere universell historiografi fra de undertrykte og marginalisertes perspektiv, og problematiserer dens relasjon til imperialisme og makt.

Daniele Miano. Foto: privat.

 

Tropisk geometri som brobygger

Kristin Shaw er førsteamanuensis (innstegsstilling) i matematikk ved UiO, og er valgt som Young CAS Fellow med sitt forskningsprosjekt Real structures in discrete, algebraic, symplectic, and tropical geometries” (REACTIONS).

Målet hennes er å studere ekte strukturer innenfor tropisk geometri, som på sikt kan anvendes på flere geometriske områder. Filosofien bak REACTIONS’ mål er å bruke tropisk geometri som en bro mellom ulike matematiske områder.

Kristin Shaw. Foto: Oberwolfach Institute.

 

Fri, fremragende grunnforskning

Målet med ordningen er å støtte fremragende yngre forskere ved å gi dem muligheten til å bygge selvstendige forskningsnettverk og få erfaring som forskningsledere. Som Young CAS Fellow blir man gitt gode rammevilkår for å drive gruppebasert, fri og fremragende grunnforskning og muligheten til å invitere kollegaer fra hele verden til å delta i prosjektet. Les mer om ordningen på CAS sine nettsider.