alais_d’Academies,_Bruxelles. Foto: Wikipedia Commons

Europeisk nettverkssamling

4.-5. november deltok leder Guro Lind og sekretariatsleder Herdis Hølleland på den årlige europeiske nettverkssamlingen for unge akademier i Brussel.

På samlingen ble Akademiet for yngre forskere ønsket varmt velkommen av de unge akademiene i Belgia, Danmark, Nederland, Skottland, Sverige, Tyskland og det europeiske unge akademiet. Samlingen inkluderte blant annet presentasjoner av suksessfulle og mindre suksessfulle prosjekter fra alle akademiene og en paneldebatt om framtiden til yngre forskere og de unge akademiene i Europa. I paneldebatten deltok representanter fra Europakommisjonen og medlemmer fra de unge akademiene i Belgia og Nederland og det europeiske unge akademiet. Viktig tema i paneldebatten var karriereplanlegging, pensjonsordninger og mobilitet. De unge akademiene tok til ordet for en mer nyansert diskusjon omkring formålet og effekten av mobilitet. Samlingen ble en fin påminnelse om at mange av de pågående diskusjonene om karriereplanlegging og mobilitet er langt fra særnorske.

Takk til Jonge Academie for en lærerik samling!