5390A686-EDC2-4B83-85AB-AFD3F1500026

Formidling på sitt beste på Arendalsuka

Akademiet for yngre forskere og Universitetet i Oslo inviterte til bærekraftsstafett.

Her kan du se opptak av arrangementet!

På Arendalsuka bidrar Akademiet for yngre forskere med å sette bærekraftsmålene på dagsorden. God formidling er nøkkelen til å ta forskningen ut i verden, og bidra til å gjøre den til et bedre sted for alle.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. De ambisiøse målene krever betydelig innsats globalt, og for å nå dem er vi helt avhengig av samarbeid – på tvers av institusjoner, fagområder og generasjoner.

AYF og UiO samlet derfor et tverrfaglig lag av unge forskere til å fortelle korte historier om forskning som bidrar til å løse eller belyse hvert av bærekraftsmålene.

Se opptak av arrangementet!

Følgende medlemmer fra Akademiet for yngre forskere bidro med formidling:

#3 God helse / Jan Magnus Aronsen, UiO/AYF

#4 God utdanning / Mari Elken, NIFU/AYF

#5 Likestilling mellom kjønnene / Solfrid Bratland-Sanda, USN/AYF

#13 Stoppe klimaendringene / Åsmund H. Eikenes, UiO/AYF

#15 Liv på land / Ingeborg Palm Helland, NINA/AYF

#16 Fred og rettferdighet / Sofie Høgestøl, UiO/AYF