thumb_img_3874_1024

Forskere for framtida?

28. september deltok akademiet ved leder Guro Lind i debatten «Forskere for framtida?» i regi av Norges forskningsråd. Arrangementet var en del av Forskningsdagene og oppladningen til Forskningens festaften. 

På agendaen sto spørsmål som er den utstrakte bruken av midlertidig forskere i tråd med kunnskapssamfunnets behov? Mister akademia mange av de beste hodene på veien? Får forskerne relevant utdanning og arbeidserfaring i akademia? Burde næringslivet og det offentlige få raskere tilgang til forskernes kompetanse?

Leder Guro Lind poengerte blant annet at «postdoktorstillingen misbrukes. Man søker om postdoktorstillinger over en lav sko, uten at man bruker dem til det de skal brukes til. Postdoktorer brukes som arbeidshester ved universitetene uten at universitetene ivaretar dem. Mange skal ut i næringslivet, men det rigges ikke for det. Postdoktorene er de høyest utdannede i landet, men ikke de best utdannede. Og hvis de skal kvalifisere seg for en fast jobb ved universitetet går ikke det fordi mange postdoktorer ikke får lov til å undervise, for det gir dem rettigheter. Samtidig må de undervise for å kvalifisere seg til en fast stilling ved universitetene.» Les mer et utfyllende sammendrag av debatten i Forskerforum.

Med leder Guro Lind i debatten var Kristin Vinje (medlem i Stortingets Kirke, utdannings og forskningskomité (Høyre)), Hans Erik Vatne (teknologidirektør i Norsk Hydro), Dag Rune Olsen (rektor ved Universitetet i Bergen), Morten Dæhlen (dekan ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo) og Petter Aaslestad (leder av Forskerforbundet). Møtet ble ledet av Eivind Nicolai Lauritsen fra forskning.no.

Akademiet for yngre forskere har engasjert seg i tematikken siden vi ble opprettet og er glade for å se at debatten alt har flyttet seg siden vårt første høringsinnspill til forskningsrådets rekrutteringspolicy i februar!