Ramme2

Forskerinspirasjon til Oslos realfagslærere

Lærere er viktige medspillere for å vekke forskningsinteressen blant barn og unge. Det var derfor med stor entusiasme vår leder Guro Elisabeth Lind bidro med faglig påfyll til hovedstadens realfagslærere.

Det er fjerde gang Ullern videregående skole og Oslo Cancer Cluster inviterer til kompetanseutvikling i realfag. Her får realfagslærere mulighet til å møte forskere, få faglig påfyll og knytte nettverk på tvers av skolene. Kveldens tema var epigentikk – læren om hvordan gener forandres uten at selve DNA i kjernen forandres.

Sammen med Dag Erik Undlien og Philippe Collas (begge fra Universitetet i Oslo), innledet Guro Elisabeth Lind om epigenetikk til rundt 30 av Oslos realfagslærere. Interessen blant lærerne var stor. Britt Eggen fra Nydalen videregående skole har alt deltatt på flere samlinger. For henne gir innspill fra forskningsfronten gir inspirasjon til undervisningen. Hanne Halsan fra Ullern videregående deltok på sin første samling. Det har gitt mersmak og nye perspektiver til naturfagsundervisningen.

Ullern videregående skole og Oslo Cancer Cluster har fått til et flott møtepunkt som akademiet håper å bidra mer til ved senere anledninger!