CASogAYFlogo

Gratulerer til de første mottakerne av YoungCASFellow

To unge forskere får støtte til fremragende grunnforskning.

Vi er veldig glade for å kunne annonsere at Hilde Nesse Tyssøy og Are Skeie Hermansen er de første mottakerne av Young CAS Fellow. Tyssøy er forsker ved Birkelandsenteret for romforskning ved Universitetet i Bergen og Hermansen er postdoktor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo.

Vil danne et helhetlig bilde av elektronnedbør

Tyssøy sitt prosjekt går på å estimere mengden elektronnedbør som treffer atmosfæren.

Dette er vanskelig å gjøre for en forsker alene, fordi det involverer mange ulike prosesser i solvinden og jordens magnetfelt. Young CAS Fellow-programmet er derfor perfekt for mitt prosjekt: da får jeg dannet et nettverk av forskere med relevante data og kunnskap som gjør at vi kan danne et helhetlig bilde av prosessene bak elektronnedbøren. Dette er viktig fordi elektronnedbøren setter i gang en rekke kjemiske reaksjoner som kan ha betydning for temperaturen og vindene i den øvre atmosfæren, sier Tyssøy.

Skal forske på lønnsforskjeller

Hermansens prosjekt er tverrnasjonalt og samler unge forskere og data fra Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, Frankrike, Canada og USA.

Ved å samle forskere fra Skandinavia, Vest-Europa og Nord-Amerika vil vi kartlegge i hvilken grad institusjonelle kjennetegn påvirker innvandrere og deres etterkommeres muligheter i arbeidslivet. Er det f.eks. slik at variasjonen i innvandreres lønnsbetingelser på tvers av bedrifter er mindre i land med velregulerte arbeidsmarked og høy grad av kollektive lønnsforhandlinger? sier Hermansen.

Ny satsning for yngre forskere

Young CAS Fellows er en ny satsning som har som mål å støtte fremragende yngre forskere under 40 år.

Satsningen er utformet av Senter for Grunnforskning (CAS), en forskningsstiftelse som fremmer nysgjerrighetsdrevet, fremragende grunnforskning, sammen med oss i Akademiet for yngre forskere (AYF).

Hver Young CAS Fellow mottar inntil 175 000 NOK i støtte fra CAS. Midlene skal brukes til utforming av forskningsprosjekter, nettverksbygging og tre samlinger i løpet av et år, hver på inntil fem dager. Mens CAS står for lokaler og administrativ støtte, vil AYF bidra med diskusjon, tips om formidling og strategier for videre utvikling av prosjektene. Tiltakene er ment å bidra til at unge forskere får muligheten til å bygge selvstendige nettverk av betydning for den videre forskerkarrieren.

Målet er å la unge forskertalenter uten fast stilling få mulighet til å bli en del av CAS sine prosjekter i samarbeid med AYF, sier Camilla Serck-Hanssen fra CAS.

For CAS er samarbeidet om Young CAS Fellow en videreutvikling av ordningen med CAS Fellow, som har utgjort mer enn 75 forskningsprosjekter med 1100 forskere. Young CAS Fellow kan være en svært verdifull mulighet for unge forskertalenter og bidra til omstillingen mot å bli selvstendige forskere.

Katerini Storeng, leder i AYF, gratulerer Tyssøy og Hermansen med prosjektmidler.

Samarbeidet med CAS er en viktig mulighet til å arbeide direkte med unge forskertalenter i ulike fag, og dermed videreutvikle våre formidlingsaktiviteter rettet mot unge forskere, sier Katerini Storeng, leder for AYF.

Første samling er i august 2019.