Akademiet for yngre forskeres 20 første medlemmer. Utarbeidet av Eirik Furu Baardsen.

Her er Akademiet for yngre forskeres første medlemmer!

Våren 2015 søkte Akademiet for yngre forskere etter de første medlemmene. Interessen var stor og nå har de nærmere 160 søkerne blitt til 20 medlemmer.

Medlemmene

29. oktober stiftes Akademiet for yngre forskere av Monica Aas (Psykologi og alvorlig psykiske lidelser, Oslo universitetssykehus (OUS)), Jan Magnus Aronsen (Medisin, Universitetet i Oslo (UiO) og Bjørknes Høyskole), Einar D. Bøhn (Filosofi, Universitetet i Agder), Katrien De Moor (Menneskesentrert design, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)), Michael F. Duch (Utøvende musikk, NTNU), Kyrre E. Emblem (Kreftdiagnostikk og medisinsk avbildning, OUS), Katja Enberg (Evolusjonær økologi, fiskeribiologi, Havforskningsinstituttet), Ingeborg P. Helland (Økologi, Norsk institutt for naturforskning), Aslak Hjeltnes (Psykologi, Universitetet i Bergen), Alexander R. Jensenius (Musikkvitenskap, UiO), Carl Henrik Knutsen (Statsvitenskap, UiO), Simen Kvaal (Teoretisk kjemi, UiO), Guro E. Lind (Kreftforskning, OUS), Arnfinn Midtbøen (Sosiologi, Institutt for samfunnsforskning), Laura Sætveit Miles (Engelsk litteratur, UiB), Kathrine R. Redalen (Biofysikk, AHUS), Marie E. Rognes (Anvendt matematikk, SIMULA), Anders Schomacker (Geologi, NTNU (snart Universitetet i Tromsø)), Katerini T. Storeng (Medisinsk antropologi, SUM (UiO)) og Gudrun Østby (Statsvitenskap/freds- og konfliktforskning, Peace Research Institute Oslo).

Ledelsen

Det første året er Guro Lind  akademiets leder og Anders Schomacker nestleder. Prosjektleder Herdis Hølleland er ledelsens sekretær.

Bli bedre kjent med våre medlemmer

I løpet av de neste ukene kan du bli bedre kjent med våre nye medlemmer gjennom vår blogg på forskning.no. Her får du vite mer om hva de forsker på og deres vei inn i forskningen. Etter hvert vil også alle få en utvidet forskerprofil på nettstedet.

Kort om søknadsprosessen

En fagkomité bestående av Terje Lohndal (leder) og Lise Øvreås fra Det Norske Videnskaps-Akademi og Thomas Tybell og Toril Aalberg fra Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab valgte ut 36 stykker til intervju. Kandidater ble intervjuet i grupper av et intervjupanel bestående av Terje Lohndal, Kristin Halvorsen fra CICERO og Ynge Vogt fra forskningsmagasinet Apollon.

Intervjukomite 2015. Foto: H. Hølleland
Intervjukomiteen 2015. Foto: H. Hølleland

Intervjukomiteen har særlig lagt vekt på søkeres evne til å formidle sin forskning på en allment tilgjengelig måte, deres engasjement for forskningspolitiske temaer og mulighet til å bygge akademiet. Ettersom dette er første kull som velges ut har det også vært viktig å sende ut klare signaler om at akademiet skal være tverrfaglig og tverrsektorielt sammensatt, ha jevn kjønnsbalanse, reflektere at yngre forskere i Norge er en internasjonalt sammensatt gruppe samt legge grunnlaget for et nasjonalt akademi.

Takk

Vi vil benytte anledningen til å takke Kunnskapsdepartementet og Det Norske Videnskaps-Akademi som gjør det mulig å realisere Akademiet for yngre forskere samt Terje Lohndal, Lise Øvreås, Toril Aalberg, Thomas Tybell, Ynge Vogt og Kristin Halvorsen for uvurderlig komitéarbeid.