kvalitet

Høringsinnspill til melding om kvalitet i høyere utdanning

Les Akademiet for yngre forskere sitt høringsinnspill til den kommende stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning. 

I vinter inviterte Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen blant annet Akademiet for yngre forskere til å komme med innspill til en ny stortingsmelding om utdanningskvalitet. Akademiet setter stor pris på muligheten for å komme med innspill.

I vårt høringsinnspill trekker vi blant annet fram behovet for en kulturendring ved undervisningssteder hvor en går vekk fra negativ språkbruk som ”undervisningsplikt” og ”frikjøp” fra undervisning og bygge en undervisningskultur som sikrer større grad av studentdeltagelse. Vi foreslår blant annet tiltak som merittering av undervisning, endring av regelverk som gjør det mulig for postdoktorer å få undervisningserfaring, tidlig ansvarliggjøring av studenter gjennom akademisk prøvetid, mer utstrakt bruk av digitale undervisningsverktøy og 3+1 modell for forskerutdanning.

Les hele innspillet: AYF_Innspill kvalitet i høyere utdanning_01.06.2016

Mer om meldingsarbeidet:

Invitasjon fra Kunnskapsministeren

Kunnskapsdeprtementets samleside for storingensmeldingen om kvalitet i høyere utdanning