3602393341_243513ba19_b

Høringsinnspill til nasjonale retningslinjer for åpen tilgang

Akademiet for yngre forskere har levert høringsinnspill til nasjonale retningslinjer for åpen tilgang.

Akademiet mener at rapporten påpeker de viktigste utfordringene knyttet til overgangen til åpen tilgang og støtter prinsippene og målene rundt åpen tilgang, men vil understreke at det må passes på at:

1. kvalitet er, og fortsetter å være, det viktigste målet for at norsk forskning skal hevde seg i internasjonal sammenheng.

2. de foreslåtte retningslinjene og tiltakene ikke favoriserer de som allerede er store og mektige (reell risiko for at allerede eksisterende skjevheter forsterkes).

3. tiltakene for å sikre overgang til åpen publisering av forskningsresultater ikke kommer i konflikt med den reelle publiseringspraksis som i dag kjennetegner ulike fagfelt og forskningsmiljøer.

4. det sikres at forskere som følger de foreslåtte retningslinjene ikke disfavoriseres ved tilsetting og opprykk, samt ved prosjektsøknader.

Les hele høringsinnspillet til nasjonale retningslinjer for åpen tilgang