Skjermbilde 2017-03-04 kl. 17.26.07

Høringsinnspill til Vekt på forskningskvalitet

28. februar sendte akademiet inn høringsinnspill til Kunnskapsdepartementets høring av NIFUs arbeidsnotat «Vekt på forskningskvalitet. En mulig utvidelse av publiseringsindikatoren med en siteringsindikator«.

I høringsinnspillet skriver akademiet blant annet:

Akademiet er positive til å innføre en siteringskomponent i publiseringsindikatoren. Siteringer er et mål på hvor mye andre forskere leser og refererer til en publikasjon, og sier derfor noe om forskningens effekt («impact»). Til tross for at det alltid vil være vanskelig å måle kvalitet og det også kan være noen problemer knyttet til en siteringsindikator, mener vi totalt sett at en ny siteringsindikator vil bidra til å gi et bedre mål på effekten, samt kvaliteten, til den enkelte vitenskapelige publikasjon framfor kun å fokusere på publiseringskanalen.  (…) Vi tror også at en siteringsindikator vil kunne stimulere til mer åpen forskning, ettersom enkelte studier tyder på at publikasjoner som er åpent tilgjengelig (enten i open access-tidsskrifter elleri institusjonsarkiver) siteres mer enn publikasjoner som ikke er åpent tilgjengelige.

Les hele Akademiet for yngre forskeres høringsuttalelse_Vekt på forskningskvalitet.

Les mer om høringen på Kunnskapsdepartementets sider.

Bilde er hentet fra forsiden til «Vekt på forskningskvalitet. En mulig utvidelse av publiseringsindikatoren med en siteringsindikator«.