Foto: John Trygve Tollefsen

Høstsamling på Lysebu

Den 24.-25. oktober møttes AYFs medlemmer til årlig høstsamling på Lysebu konferansesenter i Oslo. Vi ønsket nye medlemmer velkommen og diskuterte planer for det kommende året.

På programmet sto blant annet en hilsen fra Kirsti Strøm Bull fra DNVA om de fire første årene til AYF, samt et inspirasjonsforedrag om formidling ved Anita Verpe Dyrrdal fra Norsk Klimaservicesenter. Vi diskuterte også sentrale tema som karriereveier, forskningskvalitet og formidling, og ble bedre kjent med både nye og gamle medlemmer.
 
Det ble både latter og sang da de nye medlemmene skulle presentere seg selv. Foto: Kjersti Litleskaret

Under samlingen ble de tolv nye medlemmene tatt opp som en del av en høytidelig velkomstseremoni. En oktett fra Kvindelige studenters sangforening bidrog med flott sang, før hver av de nye medlemene fikk to minutter hver til å presenterte seg selv og forskningen sin.

De 20 første medlemmene er nå ferdige med sin periode. Foto: Mari Elken

Dette var også siste samling for de første 20 medlemene av AYF, som nå er ferdige med sin fireårsperiode. De kommer til å bli savnet.

De 34 medlemmene i det nåværende akademiet. Foto: John Trygve Tollefsen
Det nye akademiet, med 34 engasjerte medlemmer, er klare til å fortsette arbeidet med å være en tydelig forskningspolitisk stemme og bidra til nyskapende forskningsformidling.