thumb_IMG_2765_1024

Humaniora i Norge

Akademiet ønsker å berømme Kunnskapsministeren for arbeidet med Humaniorameldingen. Vi synes det er spesielt positivt at humanioras egenart understrekes, og at det er eksplisitt uttrykt at humaniora skal få jobbe på sine egne premisser. Vi er også glade for at mange av synspunktene vi ga uttrykk for i vårt høringsinnspill sammenfaller med anbefalingene i meldingen.

Det er positivt at humanioras betydning for teknologiutviklingen trekkes frem. Det er en riktig satsning på fremtiden. Men vi savner mer konkrete forslag til hvordan det skal gjøres.  

Det er positivt at det satses på å bevare de små språkfagene. Å beholde de små språkfagene er en god beredskapsplan.

Det er positivt at det i større grad skal åpnes for å inkorporere humanistiske disipliner i Forskningsrådets programmer. Men vi savner at det blir innført et eget tematisk program med fokus på humanistisk forskning.

Vi savner også et større ambisjonsnivå, slik som å ta initiativ til utvikle et virkelig stort, humanistisk tverrfaglig forskningsfyrtårn i Norge – et humanistisk “CERN” – som ville kunne sette humanistisk forskning og undervisning på dagsordenen, og gjøre Norge til en verdensleder som tiltrekker seg de beste forskerne.