collini-event

Hva slags universitet ønsker vi for fremtiden?

Internasjonalt råder det for tiden stor usikkerhet knyttet til universiteters rolle som samfunnsinstitusjon. I Norge førte regjeringens forslag i fjor om å utrede alternative styringsmodeller for akademia til betydelig debatt. Særlig foretaksmodellen skapte mye diskusjon. Kritikerne har vært opptatt av at innføringen av foretaksmodellen vil føre til kommersialisering av forskningen og en markedsdreining.

AYF har tidligere tatt til orde for at debatten om styringsmodeller bør utvides til en større debatt om universitets rolle i samfunnet. Vi mener at vi trenger en samfunnsdebatt om formålet med den eksisterende resultatbaserte styringen av UH-institusjonene. I tillegg mener vi at vi trenger kartlegging av konsekvensen av slik styring for forskningsmiljøene, forskningens kvalitet, faglige uavhengighet og samfunnsrelevans.

Diskusjon om univeristetes rolle i samfunnet

I forrige uke inviterte vi derfor den britiske samfunnsdebattanten Stefan Collini til Oslo for å diskutere de store spørsmålene knyttet til universitetenes styring og rolle i samfunnet. Stefan Collini er professor emeritus i idehistorie og engelsk litteratur ved Cambridge University, og forfatter av flere bøker om høyere utdanning i Storbritannia, senest ‘Speaking of Universities‘.

AYF inviterte til diskusjonen What univerisity do we want? på Universitetet i Oslo der Collini holdt foredrag med tittel The Long run: universities in historical perspective? UiOs rektor Svein Stølen holdt enn innlegg om UiO i historisk perspektiv, og kommenterte på Collinis argumenter i lys av den norske konteksten. AYFs leder Katerini Storeng ønsket velkommen og var ordstyrer.

Rundebordsmøte hos Det Norske Videnskaps-Akademi

I forbindelse med Collinis besøk organiserte vi også et rundebordsmøte i samarbeid med Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA). Der diskuterte vi problemstillingene om universitetets rolle i samfunnet. Som oppspill til diskusjon, stilte Collini noen aktuelle spørsmål: Hvordan legitimerer universitetet sin rolle overfor resten av samfunnet? Hvordan bør universiteter styres? Hvilke problemer er knyttet til økende bruk av kvantitative styringsperimetre? Hva er humanioras rolle? Og hva er betydning av internasjonalisering i akademia?

På rundebordsmøte hos DNVA, fra venstre: Kjersti Lohne (AYF), Mari Elken (AYF), Stefan Collini (University of Cambridge), Katerini Storeng (AYF), Magnus Aronsen (AYF), Hans Petter Graver (DNVA) og Sofie Høgestøl (AYF).
På rundebordsmøte hos DNVA, fra venstre: Kjersti Lohne (AYF), Mari Elken (AYF), Stefan Collini (University of Cambridge), Katerini Storeng (AYF), Magnus Aronsen (AYF), Hans Petter Graver (DNVA) og Sofie Høgestøl (AYF).