Foto- Stortinget:Flickr

Hvordan er tilstanden til det norske demokratiet?

Høstens andre møte i demokratiserien arrangeres i samarbeid mellom Det Norske Videnskapsakademi og Akademiet for yngre forskere.

Statsviterne Carl Henrik Knutsen og Sirianne Dahlum leder en undersøkelse bestilt av regjeringen om tilstanden til det norske demokratiet. De vil her presentere noen resultater og refleksjoner rundt denne undersøkelsen. Dette i lys av det nylig gjennomførte Stortingsvalget, og sammenlignet med tidligere stortingsvalg.

Etter deres fremleggelse blir det panelsamtale for å belyse denne tematikken. Panelet vil, i tillegg av Knutsen og Dahlum, bestå av Lene Westgaard-Halle (stortingsrepresentant H) og Jette Christensen (stortingsrepresentant AP). Panelet vil ledes av Thea Elnan (journalist i Morgenbladet).

Møtet vil avholdes i Akademiets lokaler i Drammensveien 78. Grunnet smittevernregler er deltagelse kun for inviterte.

Møtet vil også streames.

Innledere

Carl Henrik Knutsen (Foto: UiO) og Sirianne Dahlum.

Carl Henrik Knutsen er professor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han var medlem av Akademiet for yngre forskere fra 2015-2019

Sirianne Dahlum er førsteamanuensis ved Institutt for statvitenskap ved Universitetet i Oslo, og seniorforsker ved PRIO, Institutt for fredsforskning. Hun er medlem av Akademiet for yngre forskere.

Panel

Jette F. Christensen

Jette Christensen har siden 2010 vært stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Christensen har også sittet i Europarådet siden 2017 og ledet Riksvalgsstyret i 2021.

Lene Camilla Westgaard-Halle

Lene Westgaard-Halle er stortingsrepresentant for Høyre siden 2017. Hun deltar i Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling og tidligere arbeidet i blant annet Miljøstiftelsen ZERO, Kommunalbanken og Høyres stortingsgruppe.

Thea Elnan

Thea Elnan er journalist i Morgenbladet. Hun er utdannet statsviter fra UiO og har tidligere jobbet i en rekke aviser som blant annet DN, Klassekampen og Aftenposten.