Vi søker nye medlemmer

Hvorfor søke medlemskap i AYF

Nå er det mulig å søke medlemskap i AYF. Les noen anbefalinger fra kjentfolk i UH-sektoren hvorfor du bør gjøre det.

John-Arne Røttingen

Administrerende direktør i Forskningsrådet

Hvilken betydning har Akademiet for yngre forskere i akademia?

Norsk forskning møter høye forventninger til hva vi skal levere til samfunnet. Samtidig er det kunnskapsbaserte samfunnet under sterkere press enn tidligere. Akademiet for yngre forskere er viktig for å fremme den viktige debatten om forskningens vilkår og plass i samfunnet, og gir yngre forskere en plattform for meninger og innflytelse.

Hvorfor bør unge forskere søke medlemskap i Akademiet for yngre forskere?

Norge trenger dyktige og engasjerte forskere. Et medlemskap i Akademiet for yngre forskere gir etter min oppfatning spennende mulighet for faglig utvikling, og er en anledning til å involvere seg i arbeidet for å fremme forskning og kunnskap mer generelt.

Kristin Vinje

Kristin Vinje

Visedekan, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Hva er ditt beste søknadstips til potensielle nye medlemmer i AYF?

Det er noe som heter; In der Begrenzung zeigt sich der Meister. Det er gull verdt å kunne fatte seg i korthet, samtidig som man får frem essensen i hva resultatene av forskningen betyr for vitenskapen og for samfunnet. Skriv kort, og tenk på leseren!

Anne Husebekk

Anne Husebekk

Rektor, Universitetet i Tromsø

Hva forbinder du med AYF og hvorfor bør unge forskere søke medlemskap i AYF?

AYF tilbyr unge talentfulle forskere et fellesskap og et diskusjonsforum på tvers av fagbakgrunn og arbeidssted i en periode der forskerkarrieren er under oppbygging. Jeg mener at unge forskere i Tromsø og i hele landet burde gripe sjansen til å møte spennende forskerkolleger, diskutere akademiske spørsmål og forskningspolitikk. AYF er i posisjon til å påvirke fremtidens akademia, og medlemmene kan posisjonere seg til å ta over maktposisjoner i og utenfor våre universiteter.

Terje LohndalTerje Lohndal

Professor, NTNU og eksternt styremedlem i AYF

Hvorfor bør unge forskere søke medlemskap i AYF?

AYF har på kort tid blitt en toneangivende aktør i det forskningspolitiske landskapet. Akademiet bidrar også aktivt til å styrke interessen for forskning gjennom sitt viktige formidlingsarbeid. Det er imponerende og inspirerende å se den store innsatsen medlemmene legger ned. Jeg vil anbefale alle som oppfyller kriteriene om å søke medlemskap i AYF for å bidra til å forme norsk forskningspolitikk og øke forskningsformidlingen.

Gunnar BovimGunnar Bovim

Tidl. Rektor ved NTNU

Hvorfor bør unge forskere søke medlemskap i Akademiet for yngre forskere?

Akademiet for yngre forskere er et viktig talerør i faglige og forskningspolitiske saker, og en pådriver for nyskapende forskningsformidling. Som landets største universitet bør NTNU være synlig og ha en tydelig stemme i samfunnsdebatten. Jeg oppfordrer derfor våre dyktige, unge forskere til å engasjere seg her og bidra til at Akademiet for yngre forskere blir et akademi for hele landet.