Statsbudsjett til forside

Ikke jubel for forsknings-Norge, men bedre statsbudsjett enn fryktet

I en tid med store utfordringer burde regjeringen investere mer, i forskning og høyere utdanning.

 Forventningene til dagens statsbudsjett var lave, og sånn sett er det bedre enn fryktet. Likevel er det spesielt det at det ikke kommer FRIPRO-midler i 2023 en ventet svekkelse av forsknings-Norge.

«I krise- og tøffe økonomiske tider har vi forståelse for at regjeringen må prioritere, men forskning og ofte den grunnleggende forskningen vesentlig for å lage de løsningene som får oss ut av krisene» mener AYF-leder Jonas Stein

Han legger til:

«for å komme ut av koranapandemien var de sterke forskningsmiljøene på MRNa-vaksiner helt vesentlige for at vi fikk lagd vaksiner på rekordtid – slik sett er det merkverdig at forskningen for sterkere anerkjennelse igjennom statsbudsjett»

Frykter et kostbart hvileskjær for yngre forskere.

«Vi er bekymret for at det ikke blir en tildeling av FRIPRO-midler i 2023. Dette kan føre til at mange yngre forskere forlater sektoren og norsk forskning. Det er noe Stortinget bør finne midler til i sin saldering. Det er likevel positivt at det ser ut til å komme en avklaring som gjør at Forskningsrådet får noe mer fleksibilitet og nå kan kommunisere et klart løp med utlysning i 2023 og tildeling av midler i 2024. På lang sikt er det også bra at statsråd Ola Borten Moe melder om avbyråkratiserig av søknadsprosess og virkemidler for en høyere tilslagsprosent», sier AYF-leder Jonas Stein.

 

Kontaktperson

Jonas Stein

Leder av Akademiet for yngre forskere

Tlf +47 480 64 583

Foto: John Trygve Tollefsen / Akademiet for yngre forskere