thumb_IMG_4446_1024

Innlegg på Høyres forskningsseminar

6. januar innledet Magnus Aronsen på Høyres forskningsseminar. Temaet for innledningen var hvordan yngre forskere kan bidra inn i arbeidet for flere eksellente fagmiljøer.

I innledningen ble blant annet behovet for heterogene og forutsigbare karriereveier trukket fram som viktig for å bygge forskningsmiljøer for med høy kvalitet. Videre ble det påpekt at dagens publiseringspress ikke nødvendigvis bidrar til forskningskvalitet eller samfunnsnyttig forskning. Akademiet etterlyste derfor en fornyet og mer nyansert debatt om hvordan måle kvalitet utover et rent fokus på tellekanter og siteringsindeks.