Skjermbilde 2017-02-27 kl. 16.33.33

Les Akademiets appell fra March for Science

March for Science – Akademiet for yngre forskeres appell

Vi bor i en verden hvor akademisk frihet og kunnskap er under angrep, men i Norge har vi svært gode forutsetninger. Forskere i Norge kan drive fri forskning, og det er tverrpolitisk enighet om at forskning er en sentral del av det norske velferdssamfunnet. Vi har en høyt utdannet befolkning og en aktiv og bred forskningssektor. Forvaltningen utøver i stor grad en kunnskapsbasert politikk og akademikere i Norge har en fremtredende rolle i samfunnsdebatten. Vi trenger ikke å være redde for å miste jobben eller bli forfulgt på grunn av våre uttalelser eller meninger.

I dag snakker jeg på vegne av Akademiet for yngre forskere. Akademiet er en tverrfaglig og landsdekkende organisasjon som ble stiftet for et og et halvt år siden. Vi ønsker å være en tydelig stemme i faglig og forskningspolitisk debatt. Vår erfaring det siste året er at politikere og andre samfunnsaktører svært gjerne vil høre hva yngre forskere mener.

Likevel skal vi ikke ta det politiske engasjementet rundt forskning for gitt. Vi må sammen jobbe aktivt for å verne om den friheten vi har i dag, og for å sikre enda bedre betingelser for fremtiden. Det er oppsiktsvekkende at kun halvparten av yngre forskere i Norge vil anbefale dagens unge å ta fatt på en forskerkarriere, ofte fordi jobben er preget av midlertidighet og usikkerhet. Akademiet for yngre forskere tar derfor til orde for tydelige karriereveier som sikrer høyt kvalifisert arbeidskraft ikke bare i forskningssektoren men i bredden av norsk arbeidsliv.

Vi mener også at forskere må ha frihet og støtte til å reise og utveksle ideer på tvers av landegrenser, noe som er høyaktuelt sett i lys av enkelte lands  innreiseforbud. Norge må samtidig kunne trekke gode internasjonale kandidater hit og ønske forskere som er forfulgt andre steder i verden velkommen.

Forskningen må være uavhengig, og den må være åpen, fordi den ikke kan etterprøves hvis den ikke bygger på åpne metoder og tilgjengelige data. Og vi trenger en bredere diskusjon om forskningskvalitet. Kvalitet er avgjørende for å sikre tiltro til fageksperter, og for at forskningen skal kunne komme samfunnet til nytte.

For å oppsummere: Tydeligere karriereveier for forskere, frihet til å reise til andre land for å utveksle ideer, uavhengig og åpen forskning og høy forskningskvalitet. Disse fire verdiene marsjerer Akademiet for yngre forskere for i dag. Men, vel så viktig, marsjerer vi i solidaritet med de som i andre land opplever at akademisk frihet og kunnskap er under angrep. Vi marsjerer for akademisk frihet for alle.