Screenshot 2023-03-16 at 23.28.59

Les årsrapporten for 2022 og alt vi oppnådde i fjor

2022 var et svært spennende og begivenhetsrik år. Les noen av våre høydepunkter her, og hele årsrapporten nederst i saken. 

Årsrapporten for 2022 gir en oppsummering av de viktigste aktivitetene i AYF og rapporter på vårt arbeidsprogram for samme år.

2022 har vært et veldig positivt år for AYF. Etter to år med pandemi har Norge gradvis åpnet opp takket være forskning i verdensklasse for å utvikle nye vaksiner. Vi har for første gang siden 2019 kunnet gjennomføre fire fysiske samlinger og organisasjonen har vært representert ved en rekke av de viktigste møtepunktene for norsk forskning. Her har vi brukt enhver anledning til å løfte frem perspektivet for yngre forskere og vi er svært stolte over vårt bidrag, sammen med en rekke andre aktører, til at det i 2023 blir en utlysning for unge forskertalenter gjennom Forskningsrådet.

Dessverre har krigen i Ukraina gitt året et dystert bakteppe. Derfor har arbeidet for akademisk frihet både nasjonalt og internasjonalt, samt å vise internasjonal solidaritet, vært viktigere enn på lenge, og også noe vi har vektlagt i stor grad i arbeidet vi har lagt ned i 2022. Det ukrainske flagget vil vaie fra Akademiets hus i Drammensveien frem til krigen er slutt.

2022 vært et år med mange høydepunkter. Her er noen av de:

  • AYF har gjennomført fire medlemssamlinger – og for første gang siden 2019 har samtlige blitt gjennomført fysisk på tre forskjellige steder i landet.
  • AYF har satt søkelys på den akademiske friheten og akademiske ytringsfriheten.
  • AYF har utarbeidet et notat for språk og språkpolitikk i akademia som ble lansert på nyåret i 2023.
  • Vært en aktiv og synlig aktør i offentligheten, og viktig stemme for unge forskere, blant annet ved å arrangere debatt under Arendalsuka og ta del i felles utspill med andre aktører.

En av målsetningene for 2023 er å arbeide mer med formidling, blant annet ved å videreutvikle det gode arbeidet som er gjort med for eksempel Young Researchers Night og Ukens spørsmål-spalten i Morgenbladet. 2022 avsluttes med organisasjonen i en god flyt og med et høyt aktivitetsnivå, og arbeidet som er gjort legger et solid grunnlag for veien videre.

Les hele vår årsrapport her:

Medlemmene i AYF per okt. 2022
Foto: David Jensen / AYF.

Styrene i AYF i 2022 

Styret i AYF Nov. 2021-okt. 2022: Øverrst t.v. Jonas Stein (leder), Kjersti Lohne (nestleder), nederst t.v. Aike Rots, Anne Tjønndal, Irja Ratikainen, Eirik Holmøyvik (ekstern), Kjartan Almenning (ekstern)

 

Styret AYF nov 2022-okt 2023: Fv: Bjørn K. Danbolt (generalsekretær), Irja Ratikainen, Natalia Kucirkova (vara), Marte CW Solheim (nestelder), Nils H. Korsvoll (leder), Kai Arne Hansen, Mari Myksvoll, Nora EH Mathé (vara). I tilegg tar Kjartan Almenning og Marte Eidsand Kjørven del i styret som eksterne medlemmer. Foto: David Jensen / AYF

 

For presse: 

Nils Hallvard Korsvoll, Leder AYF

nils.h.korsvoll@uia.no / 41104587

Jonas Stein, tidl. leder AYF,

jonas.stein@uit.no / 48064583

Pressebilder finner du i Flickr av Nils H. Korsvoll her og Jonas Stein her 

 

Grafisk design i årsrapport: Egon Låstad