career

Lunsjdebatt om forskningsledelse og karriereveier

Akademiet for yngre forskere og UiODoc har i høst gjennomført en undersøkelse om karriereveier for unge forskere. Over 800 har svart, og 29. november presenterer vi funn fra undersøkelsen og inviterer til debatt.

Guro Lind fra Akademiet for yngre forskere presenterer notatet «Når usikkerheten rår. Forskningsledelse og karriereveier for unge forskere». Notatet bygger på funn fra undersøkelsen. Deretter stiller blant annet statsråd Bjørn Haugstad, Petter Aaslestad, leder for Forskerforbundet og Svein Stølen, prodekan for forskning ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo stiller til paneldebatt. Sofie Høgestøl fra UiODoc modererer debatten. ​

Debatten finner sted på Realfagsbiblioteket ved Universitetet i Oslo. Arrangementet er åpnet for alle interesserte. Det blir lett servering. Vi ber deg derfor melde deg på her: https://nettskjema.uio.no/answer/uiodoc-lunsjdebatt-karriere.html