Mangfold

Mangfold i akademia: Yngre forskeres erfaringer

I samarbeid med Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) og Institutt for fredsforskning (PRIO) inviterer Akademeiet for yngre forskere til frokostseminar om MANGFOLD.

Tid: Torsdag 12 September 2019, 08:30-10:00
Sted: PRIO i Hausmanns gate 3, Oslo

Påmelding her!

Norsk akademia er i endring: pågående internasjonalisering og økende mangfold skaper nye muligheter, men også nye utfordringer. Hvilke holdninger til og erfaringer med internasjonalisering og mangfold har yngre forskere ved norske forskningsinstitusjoner? I hvilken grad opplever de diskriminering og trakassering i sin arbeidshverdag?

På frokostseminaret presenteres og diskuteres funn fra AYFs spørreundersøkelse blant yngre forskere (under 45 år) ved norske universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter om holdninger til og erfaringer med internasjonalisering, diskriminering og trakassering. Vi peker på flere fremtredende mønstre og forskjeller mellom kjønn og mellom norskfødte og utenlandsfødte forskere, og inviterer til debatt om funnene, og om mulige tiltak for likebehandling og mot diskriminering i norsk akademia.

Panelliste:

  • Malcolm Langford, professor, Juridisk fakultet UiO
  • Mona Abdel-Fadil, forsker og mangfoldsveileder
  • Marte Øien, styremedlem i UHR, og ellers leder i Norsk Studentorganisasjon
  • Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo
  • Curt Rice, rektor og leder av Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Program:

0​8.00 Kaffe/te, enkel servering
​08.30 ​Velkommen v/Institutt for fredsforskning (Henrik Urdal) og Akademiet for Yngre Forskere (AYF) & KiF-komitéen (Ingeborg Helland, AYF/KiF-komitéen/NINA)
​08.40 ​Presentasjon av AYFs funn om internasjonalisering, diskriminering og seksuell trakassering blant yngre forskere i Norge (Arnfinn H. Midtbøen, AYF/ISF & Carl Henrik Knutsen, AYF/UiO)
​09.10 ​Kommentarer fra invitert panel
​09.35 ​Plenumssamtale med panel, samt spørsmål og kommentarer fra salen, ledet av Marta Bivand Erdal (AYF/PRIO)
​10.00 ​Takk for i dag