Julia Olsen

«Jeg ønsker å jobbe med forskningsformidling og for et mer mangfoldig akademi hvor yngre forskere har forutsigbare rammer for en god karriereutvikling»

Kort fortalt – hva forsker du på?

Jeg er miljøsosiolog og forsker på relasjoner mellom mennesker og natur med særlig fokus på klimatilpasning og bærekraftig utvikling i Nordområdene. Nordområdene beskrives som Norges viktigste ansvarsområde for blant annet næringsutvikling, kunnskap, miljøvern og beredskap. Regionen er også preget av flere utfordringer inkludert klimaendringer, forurensning, begrenset infrastruktur, og folkefraflytting. Nylig ble det fastslått at regionen varmes tre til fire ganger fortere enn resten av verden. Hvis den trenden fortsettes blir det mulig å seile over Nordpolen om noen år. Derfor er det viktig for oss som bor i regionen å få mer kunnskap om hva endringene betyr for oss og for en bærekraftig utvikling.

Jeg adresserer disse utfordringer via deltakelse i flere internasjonale forskningsprosjekter.  Disse prosjektene har fokus på turisme, sjøtrafikk, marinforsøpling og miljøforvaltning. Vi setter søkelys på hvordan klima- og miljøendringer i Nordområdene påvirker lokalsamfunn, hvordan samfunnet tilpasser seg og hvordan miljøproblemene anerkjennes i vår hverdag og miljøpolitikk.

Hva er de mest spennende problemstillingene innenfor ditt fagfelt?

Det er særlig to problemstillinger som jeg synes er spennende å jobbe med. Den første er produksjon av kunnskpap om klima og miljø, og den andre er reduksjon av marinforsøpling.

Det første temaet er preget av flere dilemmaer. Hvorfor får noen miljøproblemer mye oppmerksomhet mens de andre blir oversett? Hvem har kunnskap om miljøproblemene: Forskere eller lokalbefolkning som opplever disse problemene på nærhånd? Tematikken handler også om å forstå gapet mellom bevissthet rundt miljø-og klimautfordninger og våre handlinger.

Det andre temaet som jeg også ble opptatt av er tiltak mot marinforsøpling og veien mot sirkulærøkonomi. Her jobber vi tett med næringslivet og forvaltningen. Vi forsker på tiltak som kan bidra til reduksjon av marinforsøpling i sjømatnæringen, og til resirkulering av utstyr. En av de kuleste eksemplene er badetøy, tepper og møbel som er laget av resirkulert materialer fra garn og tau.

Hvorfor og hvordan ble du interessert i ditt forskningfelt?

Min interesse begynte å vokse frem for mange år siden da jeg var masterstudent på Nord Universitet (daværende Universitet i Nordland). Jeg studerte «Bærekraftig forvaltning» i Nordområdene. Jeg vil særlig trekke frem deltakelse på en konferanse, High North Dialogue, som bidro til økende interesse for temaet. Vi reiste med Hurtigruten fra Bodø til Hammerfest. Der hadde vi tett dialog med konferansedeltakere som var opptatt av sosio-økonomisk utvikling av regionen.

Motivasjonen min ble forsterket da jeg begynte å jobbe på Nordlandsforskning sammen med en av Norges mest anerkjente polarforskere, Prof. Grete Hovelsrud. Fra første dag  ble jeg oppfordret både å delta i prosjekter og søknader om temaene jeg brann for. Jeg ble introdusert til arktiske forskere og lærte mer om spørsmål som var aktuelle på tvers av landsgrenser. Samtidig fikk jeg tid til å delta på flere kurs om klimatilpasning  og om sjøtrafikk i Arktis. Dette førte meg til PhD og videre kariere i akademiet.

Hvordan ser din forskerhverdag ut?

Min hverdag består av forskning og undervisning. Én dag underviser jeg, en annen kan jeg analyserer data, delta på en workshop eller jobbe med datainnsamling.

Jeg jobber ofte i team og setter stor pris på mine kollegaer. Selv om dagene varierer bruker jeg også å avsette flere dager for skriveøkter. Da bruker jeg å «koble litt av» for å skrive vitenskapelige artikler og rapporter eller utvikle nye prosjekter.

Forskningsformidling er en del av mitt arbeid. Jeg formidler resultater på skoler, folkemøter, aviser og sosialemedier.

Hvilke saker vil du jobbe for gjennom Akademiet for yngre forskere?

Som medlem i Akademiet for yngre forskere ønsker jeg å jobbe med forskningsformidling. Jeg vil videreføre de eksisterende, men også skape nye aktiviteter rettet mot skoleelever. Jeg er særlig opptatt av å formidle om klimatilpasning, miljøforurensning og bærekraftig utvikling til den yngre generasjonen.

Jeg ønsker også å jobbe for et mer mangfoldig akademi hvor yngre forskere har forutsigbare rammer for en god karriereutvikling. Jeg vil bidra til å styrke attraktivitet og synlighet av forskning i Nord-Norge.