Arendal_Utsikt_02

Møt oss på Arendalsuka!

Vi deltar på flere arrangementer under Arendalsuka i august.

Bærekraftsmålene – 17 stemmer for framtiden

Tid og sted: Tirsdag 13. august, 19:00 – 20:30, UiO-båten MS Sunnhordland

Et lag av sytten studenter og unge forskere med venner møtes til bærekraftsstafett! Hver av dem tar for seg ny kunnskap som skal bidra til å nå et av målene og slik sikre vår felles framtid.

Medarrangør: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Se Facebook-event.


ArendalsukaUNG: Barn har rett til å forske!

Tid og sted: Onsdag 14. august, 11:30 – 12:15, Torvet – utescenen

Barn har rett til å forske – på ordentlig og på liksom! Barn lurer på mange ting. Noen ganger får barna svar fra voksne, men andre ganger vet ikke de voksne svaret.

Barn kan også få høre at de er for små til å forstå. Men visste dere at FN har bestemt at barn har rett til å forske, og at barn har rett til å leke forskere?

Vi vil forklare hva forskning er, hvordan forskere jobber og hvordan barn kan forske. Dere vil få være med på forskning fra begynnelse til slutt, fra ideen oppstår og til vi har funnet en løsning på et problem. Vi vil vise fram forskning om hva dere barn har rett til!

Målgruppe: Barn i alderen 5-10 år.

Mer informasjon og kart.

Se Facebook-event.


Hvem vinner det akademiske karrierekappløpet?

Tid og sted: Torsdag 14. august, 13:30 – 14:30 Café Lindvedske hus

Arrangør: NIFU

Det er en uttalt politisk målsetting at akademiske karrierer skal være attraktive, både for norske og utenlandske søkere – av begge kjønn. Men er de egentlig det? Får universiteter og høgskoler den kompetansen de trenger? Har kvinner og menn like karrieremuligheter i akademia? Klarer norske universiteter og høgskoler å konkurrere på det internasjonale arbeidsmarkedet for akademikere? Hvordan bør vi legge til rette for attraktive karriereløp?

For å svare på dette har NIFU for første gang i Norge gjennomført en kartlegging av søkningen til ulike stillingstyper, rekruttering og mobilitet i hele universitets- og høgskolesektoren. NIFU-forsker Nicoline Frølich presenterer rapporten «Attraktive akademiske karrierer?», og vi lover nye og overraskende funn.

Medvirkende

  • Sveinung Skule, Direktør, NIFU
  • Iselin Nybø, Forsknings- og høyere utdanningsminister, Kunnskapsdepartementet
  • Dag Rune Olsen, Rektor, UiB
  • Guro Elisabeth Lind, Leder, Forskerforbundet
  • Magnus Aronsen, Nestleder, Akademiet for yngre forskere

Mer informasjon.