boy-child-childhood-346796

Møt oss under Forskningsdagene

Vi deltar under Forskningsdagene 19. – 30. september 2018 i Trondheim og Bergen, og stiller med stand, foredrag og aktiviteter for yngre forskere og elever fra videregående skoler.

Trondheim

Young scientists’ researcher’s night in Trondheim

28 September from 19:30 – 01:00
Place: Rockheim, Trondheim

Meet other young researchers in Trondheim and enjoy music, science, food and drinks!
Read more: Facebook event or at Forskningsdagene websites.

Bergen

Forskningsdagene i Bergen inviterer videregående elever og lærere til Forskningsdagene UNG. Arrangementet er på dagtid torsdag 27. september og det vil være fokus på foredrag og samtaler med forskerne.

Bærekraft og klima

27 September Kl. 09:00 – 11:30
Sted: Mimes Brønn, Høgskulen på Vestlandet

Driver vi mennesker evolusjon? Presentasjon av Katja Enberg, førsteamanuensis i fiskeribiologi, Institutt for biovitenskap, UiB og medlem av Akademiet for yngre forskere. Les mer på Forskningsdagenes nettsider.

Kultur, sosialisering og livsmestring

27 September Kl. 09:00 – 11:30
Sted: Egget på Studentsenteret i Bergen

Hvorfor hjelper det å snakke om vanskelige følelser? Presentasjon av Aslak Hjeltnes, psykolog og førsteamanuensis i klinisk psykologi, UiB og medlem av Akademiet for yngre forskere. Les mer på Forskningsdagenes nettsider.

How can literature make us better people? Presentation by Laura Saetveit Miles, førsteamanuensis ved Institutt for fremmedspråk, UiB og medlem av Akademiet for yngre forskere. Les mer på Forskningsdagenes nettsider.