72_YCF-2019_009

Møt vinnerne av Young CAS Fellow

Ny satsning for unge forskere utdelt til Hilde Nesse Tyssøy og Are Skeie Hermansen.

Vi har gjort stas på de to vinnerne.

Young CAS Fellow er et samarbeid mellom Akademiet for yngre forskere (AYF) og Senter for Grunnforskning (CAS). Satsingen gir unge, fremragende forskere mulighet til å bygge nettverk og samle en forskergruppe tre ganger i løpet av det akademiske året.

– Young CAS Fellow spiller åpenbart en viktig rolle for unge forskere som trenger tid til å utvikle prosjekter og etablere nettverk, sa Kjartan Almenning (Venstre), politisk rådgiver for forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Hvor mye energi kommer inn i atmosfæren?

Hilde Nesse Tyssøy er team-leder ved Birkelandsenteret for romforskning (UiB).

Hilde Nesse Tyssøy presenterer sitt prosjekt. Foto: Camilla K. Elmar / Senter for grunnforskning (CAS)

Prosjetet hun nå har fått støtte til, «Unraveling the drivers of Energetic Electron Precipitation», går ut på å finne ut når, hvor og hvor mye energi som kommer inn i atmosfæren. Hun ønsker å forstå årsakssammenhengene mellom solvind, prosesser i magnetosfæren og elektronnedbør. Derfor har Tyssøy bygget opp et nettverk bestående av eksperter innen solvindstruktur, prosessene innen magnetfelt og mer tradisjonell satellitt-basert måling.

– Jeg håper virkelig at vi opplever framgang i vår forståelse av årsakene bak elektronnedbør de neste par årene, sier Tyssøy.

Arbeidsplassen: viktig for innvandreres økonomiske integrering

– Strukturell integrering i utdanningssystemer og arbeidsmarkeder for innvandrere og deres barn er generelt en av de største samfunnsutfordringene i det 21 århundre, sier den andre Young CAS Fellow-vinneren, Are Skeie Hermansen.

Are Skeie Hermansen er postdoktor ved ISS, UiO. Foto: Camilla K. Elmar / Senter for grunnforskning (CAS)

Denne utfordringen blir neppe mindre med det første; i dag lever mer enn 250 millioner personer permanent utenfor fødelandet sitt, og mange forsøker å komme seg til Europa for et bedre liv.

Hermansens prosjekt skal ta for seg økonomisk integrering blant innvandrere, og hvordan de gjør det på arbeidsmarkedet. Altså en liten del av dette store temaet.

– Men jeg skal gjøre dette på en nyskapende måte, sier han, og forklarer at arbeidsmarkedet er helt sentralt når man skal forske på integrering. Det er jo på jobb man får venner og sosial status. Prosjektet hans, “Cross-national comparisons of within-job pay inequalities between immigrants and natives”, samler forskere fra Norge, Sverige, Danmark, Nederland, Tyskland, Frankrike, Canada og USA for å utføre liknende analyser på tvers av landene.

Les mer om vinnerne på CAS sine nettsider (på engelsk).