Kalving av isberg fra Helheimisbreen sørøst på Grønland. I bakgrunnen sees en trimline (overgang) mellom lysere og mørkere fjell, som viser isens utbredelse under Lille istid. Informasjon om høyden på trimlines er hentet fra flyfoto og brukes til å beregne massetap (smelting) av Grønlands innlandsis gjennom det 20. århundrede. (Foto: Nicolaj Krog Larsen, Aarhus Universitet)

Nestleder Anders Schomacker bidrar i ny Nature-artikkel

Nestleder Anders Schomacker har vært del av et internasjonalt team med klimaforskere på Center for GeoGenetik, Statens Naturhistoriske Museum (SNM) på Københavns Universitet som har kastet helt nytt lys over massetap av Grønlands innlandsis. Funnene er så oppsiktsvekkende at teamet har fått ut en artikkel i det anerkjente tidsskriftet Nature.

 Kort om studien

Studien er det første til å beregne massetapet, altså smeltingen, av Grønlands innlandsis siden 1900. Ved hjelp av gamle flyfoto, nye satellittmålinger og geologisk kartlegging har forskerteamet vist hvordan massetapet fra innlandsisen har bidratt til global havnivåstigning de siste 115 åra.

Foto over gir et innblikk i hvordan forskerne har jobbet. Vi ser et isberg fra Helheimisbreen sørøst på Grønland kalve, men det er bakgrunnen som er viktig. I bakgrunnen sees en trimline (overgang) mellom lysere og mørkere fjell, som viser isens utbredelse under Lille istid. Informasjon om høyden på trimlines er hentet fra flyfoto og brukes til å beregne massetap (smelting) av Grønlands innlandsis gjennom det 20. århundrede.

Funnene fyller et tomrom i klimaforskningen og gir viktig innspill til FNs klimaarbeid. Hele studien kan du lese i Nature-utgaven fra 17.12.2015. I tillegg har Anders oppsummert funnene på norsk på akademibloggen. Intervjuer med forskerne er også tilgjengelig på Undergroundchannel.dk.

Tre kjappe med Anders

Anders har tatt seg tid til å svare på noen spørsmål i anledning utgivelsen.

Hva har du bidratt med inn i artikkelen?

-Jeg har bidratt til den del som handler om flybildene og til diskusjonen. Jeg har også bidratt til publisering av alle flybildedata fra artikkelen, som er på vei ut i en selvstendig artikkel. Det er først og fremst førsteforfatterne Kr. Kjeldsen og Niels Korsgaard som har ledet studien sammen med seniorforfatter Kurt H. Kjær. Vi som er medforfattere har bidratt med forskjellige deler av materialet.

 Hvordan er det å arbeide som del av et større forskerteam?

-Det er stimulerende å arbeide sammen i en stor gruppe med felles interesser og mulig å oppnå mye mer, når mange arbeider mot et felles mål. Det ligger mange årsverk bak en studie som denne.

Du er geolog og jobber med en tid som er utrolig fjern for de fleste. Nå er deres kunnskap blitt dagsaktuell. Hvordan oppleves det å drive med forskning gir svar på uløste gåter i FNs klimapanel?

Det er selvfølgelig kjempegøy å bidra med forskning som er viktig for samfunnet og som mange synes er spennende. Artikkelen kommer jo ut rett etter klimamøtet i Paris, så det er mye fokus på klimaforskning og havnivåendringer akkurat nå.

 Akademiet for yngre forskere gratulerer forskerteamet med artikkelen!

 Referanse:

Kjeldsen, K.K., Korsgaard, N.J., Bjørk, A.A., Khan, S.A., Box, J.E., Funder, S., Larsen, N.K., Bamber, J.L., Colgan, W., van den Broeke, M., Siggaard-Andersen, M.L., Nuth, C., Schomacker, A., Andresen, C.S., Willerslev, E. & Kjær, K.H. 2015. Spatial and temporal distribution of mass loss from the Greenland Ice Sheet since 1900. Nature, 528, 396-400. doi:10.1038/nature16183.