Arbeidsplan2018

Ny arbeidsplan for 2018

Akademiet for yngre forskere har nå utarbeidet et nytt arbeidsprogram for 2018. Arbeidsprogrammet har som formål å sikre at akademiets formålsparagraf og strategiske målsetninger oppfylles.

Arbeidsprogrammet for 2018 er todelt. Første del presenterer akademiets mål for årets arbeidsfelter innen forskningspolitikk og forskningsformidling. Andre del er en tiltaksplan hvor de konkrete tiltakene for hvert arbeidsfelt listes.

Du kan lese hele arbeidsprogrammet her: AyfArbeidsplan2018