LettePrize

Ny samarbeidsavtale inngått med Lettenstiftelsen

Akademiet for yngre forskere og Lettenstiftelsen inngikk 23.juni en ny samarbeidsavtale for ett år. Formålet er å dele ut Lettenprisen våren 2021.

Lettenprisen ble opprettet av AYF og Lettenstiftelsen og først delt ut i 2018 til Tarunabh Khaitan som har forsket på en rekke områderet og spesielt på ulikhet.

Formålet med prisen er å anerkjenne yngre forskere sitt bidrag innenfor helse, utvikling, miljø og likestilling og skape bevissthet rundt hvordan forskning kan løse de globale utfordringer. Prisen er på 2 millioner kroner.

Prisen hedrer minnet til professor Letten F. Saugstad (1925-2014).

Les mer om Lettenstiftelsen på og Lettenprisen på deres hjemmesider.

Vi er meget begeistret for en ny avtale og ser frem til et godt samarbeid. En ny Lettenpris vil deles ut i løpet av 2021.

 

Leder i AYF Sofie Høgestøl og styreleder i Lettenstiftelsen Ernst Alsaker utenfor DNVA