Strategi

Nytt år – ny strategi og arbeidsprogram

Godt nyttår! 2022 vil bli et spennende år for AYF – og med ny strategi og nytt arbeidsprogram er vi klare for å ta fatt på året vi har foran oss.

Strategien og arbeidsprogrammet ble vedtatt på AYFs generalforsamling i oktober og nå ser vi frem til å sette i gang med å jobbe etter disse viktige dokumentene.

Vår nye visjon er som følger:

«Akademiet for yngre forskere fremmer vitenskap og former fremtidens kunnskapssamfunn»

Vi har to overordnede prioriteringer for den neste fireårsperioden som er “Samfunnsengasjement” og “Organisasjon”. Blant våre målsetninger er at vi vil fremme gode vilkår for fri forskning og forskningsbasert politikk, fremme betydningen av forskningsetikk, synliggjøre forskerrollen, og være en foretrukken samarbeidspartner for ledende aktører innen norsk forskningspolitikk

Der hvor strategien legger de overordnende føringene for de neste fire årene vil arbeidsprogrammet legge de konkrete målsetningene for året vi har foran oss. I 2022 vil vi blant annet jobbe for å rette søkelyset på den akademiske ytringsfriheten, utvikle en egen politikk for språk og språkbruk i akademia og videreutvikle kanaler for forskningsformidling mot allmennheten – som blant annet vår nylige podcastserie.

«Med en ny ambisiøs strategi og arbeidsprogram ser vi frem til å fatt på det viktige arbeidet i året som vi har foran oss. Vårt mål er at AYF videreutvikler seg og fortsetter å være en slagkraftig organisasjon og stemme for yngre forskere».

Jonas Stein – leder i AYF

 

Vi vil ønske dere alle et riktig godt nytt år!

 

Vennlig hilsen lederduoen ved

Jonas Stein og Kjersti Lohne

Leder Jonas Stein med nestleder Kjersti Lohne. Foto: Anne Lise Norheim.


For presse:

Jonas Stein

Leder i AYF

Jonas.stein@uit.no / tlf: 480 64 583

Hele Strategien for perioden 2022-2026 kan leses her

Hele Arbeidsprogrammet for 2022 kan leses her

English versions of our new strategy and work programme may be found here.

 

Votering. Foto Anne Lise Norheim.