NyttStyre

Nytt styre i Akademiet

På generalforsamlingen 24.oktober 2019 valgte Akademiet for yngre forskere et nytt styre. I forkant av valget presenterte nominasjonskomiteen sin innstilling for kandidater til leder- og nestledervervene, samt en liste over aktuelle kandidater til styreplasser. Alle kandidatene fikk mulighet til å presentere seg selv og sitt kandidatur.

I perioden 2019-2020 ledes Akademiet for yngre forskere av Sofie Høgestøl (leder) og Åsmund Husabø Eikenes (nestleder). De ønsker særlig å sikre en god og inkluderende utvikling av organisasjonen, følge opp de politiske sakene knyttet til karriereveier og forskningskvalitet, samt å løfte arbeidet med forskningsformidling.

Sofie Høgestøl er jurist, forsker og underviser, og Åsmund H. Eikenes er biolog, underviser og formidler. Begge arbeider ved Universitetet i Oslo. En av styrkene til AYF er tverrfagligheten blant medlemmene, en styrke som den nye ledelsen håper at skal bli enda mer synlig i den nyskapende formidlingen som akademiet er en pådriver for.

De interne styremedlemmene er Solfrid Bratland-Sanda (idrettsvitenskap), Ingrid Lossius Falkum (språkvitenskap) og Eivind Valen (bioinformatikk og molekylærbiologi). Terje Lohndal er eksternt styremedlem, og ledelsen har iverksatt prosessen med å supplere styret med enda et eksternt medlem.

Styret møtes 2-4 ganger i semesteret for å diskutere saker og forberede arbeidet på samlingene. Du kan kontakte styret ved å bruke denne eposten: kontakt@akademietforyngreforskere.no