styret2jpg

Nytt styre

På generalforsamlingen 28. oktober valgte Akademiet for yngre forskere nytt styre.

Guro Lind og Anders Schomacker takket av som leder og nestleder etter ett år i en interminledelse. Fra og med 2016-2017 vil et styre bestående av fem medlemmer – leder, nestleder og tre styremedlemmer – lede akademiet. På generalforsamlingen ble:

  • Anders Schomacker valgt til leder
  • Katja Enberg til nestleder
  • Guro Lind, Ingeborg Palm Helland og Magnus Aronsen til styremedlemmer.

Prosjektleder fortsetter som sekretær for styret. Nytt styret sitter i ett år fra 29.10.2016.