Taize-Silence

Om stillhet

Vel møtt til årets første arrangement – «Om stillhet» – på Dokkhuset i Trondheim 28. januar kl. 14.00. Om stillhet arrangeres i samarbeid med Institutt for musikk ved NTNU. 

Tema er stillhet og fire yngre forskere vil belyse hvordan lyd og fravær av lyd påvirker hverdagen vår. Programmet er todelt: Først vil akademimedlemmer Michael Duch (Institutt for musikk, NTNU) og Ingeborg Helland (Norsk institutt for naturforskning) samt Mattias Solli (Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU) og Olga Lehmann (Institutt for psykologi, NTNU) ha en samtale om stillhet. Del to er en konsert hvor Michael Duch spiller Michael Pisaro – «Mind is Moving» (1996). Dette stykket fra 1996 er for solo kontrabass og varer i 60 minutter hvor en musikalsk hendelse skjer hvert minutt. Les mer om arrangementet.