SensurOgSelvsensur

Sensur og selvsensur: Hvordan sikre forskningens integritet i møte med ekstern påvirkning?

Frokostmøte

Dato: Torsdag 22 august, 09:00 – 10:00. Vi serverer frokost fra kl. 08:45.
Sted: Scene HumSam, Georg Sverdrups hus, Universitet i Oslo

Påmelding her!

Forskningen skjer i og med samfunnet. Når blir ekstern innblanding uheldig og truer forskningens integritet? Når skaper ekstern påvirkning sensur og selvsensur av forskere? Hvilke problemer kan forskere, og særlig yngre forskere, møte knyttet til ekstern innblanding, og hvilke konsekvenser har dette for forskernes karriereveier og kunnskapsproduksjonen i samfunnet generelt? Har vi de nødvendige institusjonelle mekanismer for å sikre forskningens integritet i norske universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter?

Akademiet for yngre forskere jobber for å sikre premisser for gode forskningsmiljøer, god forskningskvalitet, og fri og uavhengig forskning. Dette gjør vi blant annet ved å løfte frem debatt om forskningsetikk, særlig knyttet til publisering og finansiering av forskning.

Akademiet for yngre forskere arranger i denne forbindelse et åpent frokostmøte 22. august for å diskutere forskningsetikk. Møtet vil ta opp utfordringer ved å sikre fri og uavhengig samfunnsforskning i møte med politiske og finansielle interesser.

Du møter:
Hanne Østli Jakobsen (forskningsjournalist i Morgenbladet), Katerini Storeng (leder, Akademiet for yngre forskere), Tanja Storsul (direktør, Institutt for samfunnsforskning), Vidar Enebakk (Sekretariatsleder, Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora NESH) og Knut Willem Ruyter (vitenskapsombud, Universitet i Oslo).

Det vil bli anledning til kommentarer og spørsmål fra salen.