Foto: Bjørn Kristian Danbolt

Sol, sommer og samling

Onsdag 8.juni hadde vi gleden av å arrangere vår årlige sommersamling, og dette var første gang siden 2019 vi kunne invitere alle sammen til Oslo.

Samling på NIFU

NIFU-forskere forklarte mer om styring og finansiering av sektoren. Foto: Bjørn Kristian Danbolt / AYF.

Selv i en hektisk tid var vi godt over 20 personer fra AYF som møttes på NIFU sine etasjer på Tøyen i Oslo.

NIFU sine egne forskere var sentrale i programmet.

Første bolk var om Forskningsfinansiering og samfunnsoppdrag (missions) med spennende foredrag og samtale med Espen Solberg, forskningsleder ved NIFU, og Håkon Normann, som er forsker II.

Andre bolk var om forskningskvalitet med blant annet fokus på hvordan dette måles og kvantifiseres, hvor vi hadde lærerikt foredrag og samtale med Siri Borlaug som er forsker II ved NIFU og en av R Quest-senteret om forskningskvalitet.

Siri Borlaug innledet for AYF om forskningskvalitet. Foto: Bjørn Kristian Danbolt / AYF.
Mari Elken og Jonas Stein har utarbeidet et utkast til høringssvar som AYF kunne ta stilling til. Foto: Bjørn Kristian Danbolt

Vedtok høringssvar om finansiering

På samlingen behandlet vi også AYF sitt høringssvar til rapport fra ekspertutvalg om finansiering av universitet og høgskoler. Vårt høringssvar kan ses på regjeringens sine nettsider.

AYF diskuterer. Foto: Bjørn Kristian Danbolt / AYF

Alumnitreff og middag

Høydepunktet var middagen på kvelden hvor vi også hadde gleden av å invitere våre tidligere medlemmer – med strålende sol og utsikt over store deler av Oslo fra NIFUs flotte takbalkong.

Vi gleder oss til neste samling på høsten allerede og ser frem til en fin sommer i mellomtiden.

Både aktive medlemmer i Akademiet for yngre forskere (AYF) og alumni deltok på middagen på kvelden, som ble holdt på NIFU. F.v: Mari Elken, Alexander Sandtorv, Marte Blikstad-Balas, Solfrid Bratland-Sanda og Guro Lind. Foto: Katarini Storeng.
Både aktive medlemmer i Akademiet for yngre forskere (AYF) og alumni deltok på middagen på kvelden, som ble holdt på NIFU. F.v: Mari Elken, Alexander Sandtorv, Marte Blikstad-Balas, Solfrid Bratland-Sanda og Guro Lind. Foto: Katarini Storeng.