Stor interesse for Akademiet for yngre forskere

Stor interesse for Akademiet for yngre forskere

Det er kommet inn nærmere 160 søknader til Akademiet for yngre forskere. 

Av de nærmere 160 søknadene er halvparten menn og halvparten kvinner. I overkant av halvparten kommer fra Østlandsregionen. Flertallet av søkere er ansatt på landet universiteter etterfulgt av instituttsektoren. Den faglige spredningen er jevn. Vi har dermed fått et godt utgangspunkt for å få et tverrfaglig akademi med god kjønnsbalanse og geografisk spredning.

Akademiet for yngre forskere vil gjerne benytte anledningen til å takke alle som har bidratt til å spre utlysningen – fra ledelse ved universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter til medier og enkeltpersoner – og alle som har søkt. Vi ser fram til videre samarbeid i tida framover.

Det er kommet inn søknader fra hele landet. Slik fordeler søknadene seg på regioner:

56% fra Østlandsregionen, 18% fra Midt-Norge, 14% fra Sørvestlandet og 11% fra Nord-Norge (1% ikke oppgitt).