thumb_img_3717_1024

Vel møtt til høstens forskningskafeer

Tre mandager i høst inviterer vi til Forskningskafeer i Boksen på Kulturhuset i Oslo. Kafeene er gratis og åpne for alle interesserte! 

På kafeene introduserer en forsker et tema han eller hun forsker på før moderator Einar Bøhn setter i gang en samtale – gjerne med spørsmål fra salen!

5. september kl. 19.00: Dobbelt statsborgerskap, terror og nasjonal tilhørighet – forskningskafé med Arnfinn Midtbøen

Aksept for dobbelt statsborgerskap har blitt ansett som en politisk anerkjennelse av innvandreres transnasjonale erfaring og tilhørighet til flere land på samme tid. Historisk har argumentene for dobbelt statsborgerskap vært fremført av menneskerettighetsaktivister, innvandringsvennlige forskere og partier på den politiske venstresiden. I dag ser vi en dreining i feltet, der konservative og høyrepopulistiske partier er i ferd med å skifte mening. Hva er bakgrunnen for at tradisjonelle motstandere i innvandringsfeltet nå kan bli alliansepartnere i en sak som i tiår har vakt splittelse? Kan aksept for dobbelt statsborgerskap paradoksalt nok bli et verktøy i bekjempelsen av internasjonal terror og ekstremisme?

10. oktober  kl. 19.00: Filosofisk forskningskafé med Herman Cappelen

1. Gjør de som forsker på filosofi fremskritt på samme måte som vitenskaper? Svar: Ja, vi filosofer har gjort enorme fremskritt – vi har funnet svarene på mange av de viktigste spørsmål vi mennesker kan stille oss. Det er mere fremskritt i filosofi enn i noen vitenskap.  

2. Hva er verdien av filosofi og filosofisk forskning? Svar: Det å forstå filosofi bedre er en verdi i seg selv. Det å spørre om nytten av noe som har egenverdi er absurd – det viser bare at man ikke forstår begrepet ’nytte’.

Professor Herman Cappelen (UiO) leder et nytt NFR toppforskprosjekt i filosofi ved UiO. Prosjektet heter «ConceptLab», og starter høsten 2016. 

Hold av 21. november. Mer informasjon kommer!