DE533974-4B63-4665-ADDB-98777D160E06

Velkommen til AYFs generalsekretær!

Akademiet for yngre forskere (AYF) ønsker Bjørn Kristian Danbolt velkommen som generalsekretær med tiltredelse i stillingen 1. februar 2019. Danbolt kommer fra stilling som daglig leder i Changemaker, og har tidligere vært leder av Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen, og vil ha kontor i Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA) i Drammensveien i Oslo.

«Jeg ser veldig frem til å ta fatt på oppgaven som Generalsekretær i Akademiet for Yngre forskere! Jeg ser frem til å videreutvikle organisasjonen og jobbe aktivt for at vi er en tydelig stemme i den forskningspolitiske debatten og en sterk drivkraft innenfor formidling», sier Bjørn Kristian.

«Vi er veldig glade for at vi har fått en så dyktig person som Bjørn Kristian til stillingen som Generalsekretær for Akademiet for yngre forskere. Denne ansettelsen vil gjøre at AYF kan bygges organisasjonen videre mot vårt ønske om å være en forskningspolitisk stemme og nyskapende forskningsformidler», sier Katerini Storeng og Magnus Aronsen, utgående leder og nestleder i Akademiet for yngre forskere.

Kontakt

Bjørn Kristian Danbolt

Tlf 92290263

bkdanbolt@gmail.com