Foto: Erik Thor/Young Academy of Sweden

Vi har vært på samling med de baltiske og nordiske unge akademiene

Det er fantastisk å være en del av dette laget!

I mars var hele AYF samlet i Stockholm for å møte akademiene for yngre forskere fra Danmark, Sverige, Island, Finland, Estland, Latvia og Litauen.

Mer enn femti unge forskere møttes til erfaringsutveksling og diskusjon om blant annet likestilling og formidling. Illustratør Maja Larsson lagde et vakkert referat fra møtet.

Ilustrasjon: Maja Larsson
To dager med workshop ga god tid til diskusjon og erfaringsutveksling mellom medlemmer av de unge akademiene. Foto: Erik Thor/Young Academy of Sweden
Leder av Akademiet for yngre forskere, Katerini Storeng. Foto: Erik Thor/Young Academy of Sweden
Sammen er vi sterkere! Direktør i NordForsk, Arne Flåøyen vektla samarbeid og understreket at vi i de nordiske landene sammen kan bli globalt ledende i forskning og innovasjon. Foto: Erik Thor/Young Academy of Sweden

Takk til NordForsk og Östershöstiftelsen som finansierte møtet.