AyfGeneralsekretær

Vi søker generalsekretær i 100% stilling

Akademiet for yngre forskere (AYF) ble opprettet i 2015 som en landsdekkende organisasjon, finansiert av Kunnskapsdepartementet, og består i dag av 42 yngre forskere som har markert seg aktivt og faglig innenfor eget fagfelt. AYF har som formål å være er en tverrfaglig møteplass og forskningspolitisk plattform for yngre forskere, en pådriver for nyskapende forskningsformidling og en attraktiv vitenskapelig debattarena.

Vi søker en selvdreven og dynamisk person med sterkt engasjement for forskningspolitikk og fagformidling som kan bidra til å videreutvikle organisasjonen. Generalsekretæren skal være en pådriver for å sikre AYFs posisjon som en viktig stemme i forskningssektoren, og tilrettelegge for AYFs valgte ledelse og styre.

Ansvarsområder og hovedoppgaver:

 • Sikre AYFs strategiske styring, administrative drift, kommunikasjon og organisasjonsutvikling slik at AYF oppnår sitt formål
 • Bidra til at AYF er synlig i offentligheten
 • Ha hovedansvar for oppfølging av pågående forskningspolitiske prosesser som høringer til meldinger, og være synlig i den forskningspolitiske debatten og på arrangementer
 • Ha hovedansvar for oppfølging av formidlingsstrategi og tilrettelegging av fagformidling og mediedekning av AYFs aktiviteter
 • Være kontaktpunkt for samarbeidspartnere (Det Norske Videnskapsakademi og Senter for grunnforskning (CAS), Lettenstiftelsen og internasjonale unge akademier)
 • Bidra til velfungerende samarbeidsstrukturer og relasjoner internt
 • Tilrettelegge for, delta og fungere som sekretær på styremøter, AYFs fire årlige samlinger, og eksterne arrangementer
 • Tilrettelegge for innvalg av nye medlemmer
 • Lede AYFs sekretariat

Kvalifikasjoner:

 • Høyere akademisk utdannelse (mastergrad)
 • Relevant ledererfaring
 • God økonomisk/administrativ kompetanse
 • Erfaring fra organisasjonsarbeid
 • God politisk prosessforståelse og relevant nettverk
AYF tilbyr kontorplass i Det Norske Videnskapsakademis lokaler i Drammensveien i Oslo. Noe innenriks reisevirksomhet må påregnes. Lønn etter avtale. Tiltredelse så snart som mulig.
Kontaktinformasjon, CV (maks 2 sider), og søknadsbrev (maks 2 sider) og to referanser lastes opp direkte på FINN.

Søknadsfrist: 25.09.2019

Søk på stillingen her!

Ta kontakt med AYFs leder for mer informasjon om stillingen:

Katerini T. Storeng
kontakt@akademietforyngreforskere.no

Vi oppfordrer alle til å søke, uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, etnisk tilhørighet, religiøs tilhørighet, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.