Foto: John Trygve Tollefsen

Vil du bli medlem i Akademiet for yngre forskere?

Akademiet for yngre forskere ble stiftet i 2015. Organisasjonen er en tverrfaglig møteplass og forskningspolitisk plattform for yngre forskere, en pådriver for nyskapende forskningsformidling og en attraktiv vitenskapelig debattarena. Per i dag har akademiet 34 medlemmer, men på sikt skal akademiet bestå av rundt 40 yngre forskere som arbeider i Norge.

Hvem er vi på utkikk etter?
Vi søker yngre forskere som har betydelig og selvstendig vitenskapelig eller kunstnerisk arbeid å vise til, samt har markert seg aktivt og faglig innenfor eget fagfelt. Du må være interessert i samt ha mulighet til å delta aktivt i akademiets virke.
Akademiet representerer en unik utviklingsmulighet for sine medlemmer ved å tilby en inkluderende, aktiv og tverrfaglig arena. Akademiet tilbyr fire årlige samlinger hvorav vår- og høstsamlingene er obligatoriske.

Om søknadsprosessen
For å bli tatt opp som medlem i akademiet kan du ikke være eldre enn 38 år i opptaksåret (Fødselspermisjoner og lengre sykemelding gir aldersfratrekk dersom det foreligger relevant dokumentasjon). Medlemskapet varer i fire år og oppnås på bakgrunn av søknad etterfulgt av intervju som vil gjennomføres i august. Vi har som mål å ta inn mellom 6-10 medlemmer i 2020.

Hvordan søke:
Send søknad (maks 1 side) og CV på epost til bjorn.danbolt@yngreforskere.no – merk epost: «Søknad AYF”. Søknaden skal være på maks én side, og inneholde en kort beskrivelse av deres egen forskning samt hvorfor du ønsker å være en del av AYF og hva du vil bidra med.

Søknadsfrist: 30.juni

Kontaktperson:
Bjørn Kristian Danbolt
Generalsekretær
Bjorn.danbolt@yngreforskere.no / tlf 922 90 263

Vil du ha flere gode grunner til hvorfor du bør søke medlemskap i AYF? Vit hva blant annet fem sentrale personer i forskningsverdenen forteller om hvorfor man bør søke medlemsskap i AYF!