Be a bettering forside

Akademiet deltar i det internasjonale prosjektet "Be a better being"

I 2016 deltar Akademiet for yngre forskere som partner i det internasjonale prosjektet «Be a better being» som er initiert av Die Junge Akademi i Tyskland. For Akademiet for yngre forskere er dette en kjempefin mulighet til å lære av verdens eldste unge akademi!

«Be a better being» er et tverrfaglig prosjekt som har som mål å skape en bred og kritisk diskusjon om betydningen av selvrealisering og individualistiske livsprosjekter i vårt samfunn. Internasjonalt skal prosjektet realiseres gjennom kortfilmkonkurransen «Be a better being» som arrangeres i tilknytning til kortfilmfestivalen Interfilm i Berlin og gjennom den internasjonale bloggen Perspectives. Akademiet for yngre forskere deltar som en av de internasjonale prosjektpartnerne og vil i tillegg til å gjøre konkurransen kjent i Norge bidra gjennom blogginnlegg og arrangementer.

Kort om filmkonkurransen

«Be a better being» er på jakt etter kortfilmer som på kreative og ukonvensjonelle måter setter søkelys på forskjellige aspekter ved det å bli et bedre menneske. Alle sjangre er tillatt: fra narrative filmer til animerte filmer til dokumentarer eller eksperimentelle filmer. Aktuelle filmer må være produsert i løpet av de siste tre årene og ikke overstige 15 minutter i varighet. Frist for innsending er 24. juni 2016. For mer informasjon om vilkår, se reglementet, register filmer via prosjektnettsiden og få inspirasjon til problemstillinger på akademibloggen.

Om samarbeidspartnerne

Die Junge Akademie i Tyskland har tatt initiativ til prosjektet «Be a better being». Kortfilmkonkurransen arrangeres i samarbeid med Filmuniversität Baselberg Konrad WolffilmArche, Interfilm og Deutsche Kinemathek. Akademiet for yngre forskere deltar som internasjonal partner.