coffee-443791_960_720

Akademiets forskningskafé

I vår inviterer Akademiet for yngre forskere til en pilotserie med forskningskafé på Litteraturhuset i Oslo. Arrangementene er gratis og åpne for kunnskapsinteresserte voksne som har lyst til å møte en ny og spennende generasjon forskere.  

Hva er Akademiets forskningskafé ?

På Akademiets forskningskafé presenterer en yngre forsker en aktuell problemstilling innenfor sitt fagområde, som for eksempel hvordan påvirkes naturen av menneskedreven evolusjon. Presentasjonen er kort uten andre tekniske hjelpemidler enn en mikrofon. Deretter starter en møteleder dialogen mellom forsker og et kunnskapsinteressert publikum. Publikum løfter fram spørsmål og refleksjoner rundt den aktuelle problemstillingen. Forskningskafeene har en uformell tone hvor dialog mellom mennesker står i sentrum.

Når og hvor arrangerer vi forskningskafé?

I vår arrangeres Akademiets forskningskafé 4. april og 2. mai. Begge dager starter kafeen kl. 18.00 og vil finne sted i Kjelleren på Litteraturhuset i Oslo. Arrangementene vil dessuten strømmes via Portalen på Morgenbladet. Akademimedlem Einar D. Bøhn er møteleder for begge møtene.

4. april: Kunsten å lytte

4. april er tema for kafeen kunsten å lytte. Her møter du akademimedlem Michael F. Duch som spør «Hva er forskjellen på å høre og å lytte? Hvordan lytter vi til omgivelsene våre og hvor oppmerksom er vi egentlig på lydene vi hører?»  I løpet av de fem siste årene har Michael vært involvert i flere kunstneriske forskningsprosjekt hvor lytting har vært hovedfokus. Her vil han fortelle om noen av disse prosjektene og hva lytting har tilfelles med alt fra mindfulness til whiskysmaking.

Les mer om arrangementet på Portalen.

2. mai: Musikk som beveger?

2. mai er tema for kafeen musikk og bevegelse. Her møter du akademimedlem Alexander R. Jensenius som spør «Hvorfor beveger du deg til musikk? Hvorfor tramper du takten forsiktig på en jazzkonsert, men danser vilt og uhemmet på en mørk og svett klubb? Og, hvor stille sitter du egentlig på en klassisk konsert?» Alexander vil svare på disse spørsmålene og fortelle mer om sin forskning på luftgitarister, discodansere, pianister og dirigenter.

Les mer om arrangementet på Portalen.