Forskningsrådet_foto_Forskningsrådet-1-1068x600

AYF har nominert Magnus Aronsen som styremedlem i Norges Forskningsråd

Kunnskapsdepartementet har gjennomført en åpen nominasjonsprosess til medlemmer av Forskningsrådets styre. Akademiet for yngre forskere har nominert Magnus Aronsen til styrevervet.

Aronsen er i tillegg til sine verv i Akademiet for yngre forskere også førsteamanuensis og forsker ved Universitetet i Oslo/Oslo Universitetssykehus, hvor han og hans forskningsgruppe har kombinert grunnforskning på internasjonalt nivå med aktiv innovasjon av resultatene. Aronsen har også omfattende erfaring med forskningspolitikk og nyskapende undervisning. Vi mener han vil kunne bidra aktivt til strategisk arbeid til beste for Forskningsrådet.

Aronsen har helhetskompetansen som skal til for å være en verdifull del av NFRs styre og dets strategiske arbeid. Vi har nominert ham på grunn av hans betydelige erfaring med både grunnforskning, innovasjon og forskningspolitikk, sier Guro Lind, som var Akademiet for yngre forskeres første leder.

Magnus Aronsen er nominert til Forskningsrådets styre.

Aronsen har gjennom Akademiet for yngre forskere vært en tydelig stemme for tiltak som stimulerer til økt forskningskvalitet, bedre karriereveier i akademia og behovet for tverrfaglig forskning. Han har vært en aktiv debattant i sektoren rundt disse temaene.

Jeg ønsker å legge til rette for kunnskapsutvikling til beste for samfunnet. Norges forskningsråd spiller en nøkkelrolle i samfunnet som bare blir viktigere og viktigere gitt utfordringene samfunnet står overfor. For at samfunnet skal klare omstillingsprosessene vi står overfor, er vi avhengige av en helhetlig forskningspolitikk som legger til rette for grunnforskning med høy kvalitet i kombinasjon med aktiv innovasjon i akademia, næringslivet og i offentlig sektor, sier Aronsen.

 

For å sikre Forskningsrådets funksjon er det helt nødvendig med et bredt sammensatt styre bestående av personer i ulike aldre og med ulike bakgrunner. Vi vil berømme statsråd Iselin Nybø og Kunnskapsdepartementet for prosessen med nominasjon av kandidater, og håper at unge forskere får en stemme i det nye styret til NFR, sier Guro Lind.