Sommersamling Herdis

AYF med innspill til Stortingsmelding om forskningsystemet

Akademiet for yngre forskere har levert sitt første innspill til den varslede stortingsmeldingen om forskningssystemet, som vil komme i løpet av våren 2025. Vi har fulgt denne prosessen tett så langt og hatt to møter med Kunnskapsdepartementet om det.

Dette innspillet handler om Forskningsrådet og deres rolle. AYF mener at Norge trenger et sterkt, fritt og uavhengig Forskningsråd.

For presse:

Nils Hallvard Korsvoll

Tlf: 411 04 587

Nils H. Korsvoll. CC: Erik Thor/Sveriges unga akademi

 

Bilde fra AYFs sommersamling hvor vi fikk besøk av Herdis Hølleland, som har ansvar for stortingsmeldingen i Kunnskapsdepartementet. Foto: Bjørn Kristian Danbolt