Statsbudsjett til forside

AYF sterkt imot ny studieavgift for internasjonale studenter

Internasjonal kunnskapsutveksling er viktigere enn på lenge og en studieavgift vil skape større barrierer for dette

7.desember leverte vi vårt høringssvar til Kunnskapsdepartementet om deres forslag til ny studieavgift for internasjonale studenter utenfor EU/EØS. I stor kontrast til Hurdalsplattformen hvor det står at “Høgare utdanning i Noreg skal vere gratis, òg for internasjonale studentar”.

Forslaget om studieavgift kom brått på sektoren og har møtt betydelig motstand fra både norske utdanningsinstitusjoner og organisasjonsliv. Sammen med resten av norsk akademia er AYF er sterk imot at det ikke skal innføres en slik studieavgift.

“Vi ser med stor bekymring på hva som vil skje med rekrutteringen av internasjonale studenter fremover og er redd for at vi vil se samme utvikling, om ikke verre, i Norge som i våre naboland” mener AYF-leder Nils Hallvard Korsvoll

Han følger opp med at:

“Masterstudentene er våre yngste forskere og er viktige for både forskerrekruttering og forskning. Vi ser derfor med stor uro på at vi skal øke terskelen for å rekruttere internasjonale studenter til Norge”.

Her er oppsummeringen av årsakene til hvorfor vi i AYF mener at Regjeringen bør la være å innføre en studieavgift:

  • Vi anser det som et usolidarisk forslag i en tid hvor internasjonal kunnskapsutveksling er viktigere enn på lenge.
  • En studieavgift vil hindre mange potensielle forskertalenter i å komme til Norge noe som igjen gir uheldige ringvirkninger for norske forskningsmiljøer, og hindrer også målene for internasjonaliseringen av norsk akademia, og vil gå spesielt på bekostning av mangfoldet i norske forskningsmiljøer.
  • Forslaget om studieavgift bryter med både Hurdalsplattformen og Regjeringspartiene sine partiprogram.
  • En studieavgift vil særlig ramme utdanningsinstitusjoner og næringsliv i distriktene, og flere studieprogrammer som i dag har en stor andel av studenter fra utenfor EØS/Sveits.
  • Gratisprinsippet er helt avgjørende for at studenter velger Norge, og vi er redd for at det dramatiske fallet i internasjonale studenter som man har sett i øvrige nordiske land vil også skje i Norge. I øvrige nordiske land viste de seg å ikke være konkurransedyktige på det internasjonale markedet for å tiltrekke seg studenter fra land utenfor EØS noe som resulterte i en betydelig nedgang i antall internasjonale studenter.
  • Å være internasjonal student i Norge er fra før av kostbart siden levekostnadene er svært høye, om det innføres en studieavgift vil det for en stor andel være praktisk umulig å ta en grad her.
  • En innføring av studieavgift kan føre til mer administrasjon og byråkrati. Både Sverige, Danmark og Finland opplevde en rekke negative administrative og økonomiske konsekvenser i kjølvannet av innføring av studieavgift.

Vi håper regjeringen snur og trekker forslaget før det skal opp til stortinget ila våren 2023.

Foto: Bjørn Kristian Danbolt/AYF

For presse:

Nils Hallvard Korsvoll

Leder i Akademiet for yngre forskere

Tlf: 411 04 587

Epost: nils.h.korsvoll@uia.no

 

Les hele AYFs høringssvar her:

Les også kronikken vår i Dagsavisen fra 29.10.22: