Bilde av forsamling mennesker i et stort møterom.

AYF vedtok politikk om akademisk frihet for yngre forskere

Den 14. – 15. mars samlet medlemmene i Akademiet for yngre forskere seg på Solstrand, utenfor Os, for å diskutere en rekke viktige tema i sektoren. I tillegg vedtok forsamlingen også politikk angående akademisk frihet. Les mer om samlingen her. 

Bilde av forsamling mennesker i et stort møterom.
Foto: Jonas Stein

Årets andre AYF-samling foregikk på Solstrand hotell i Vestland fylke. På programmet stod blant annet akademisk frihet, akademiske karriereløp, vaksineforskning og språkpolitikk i universitets- og høgskolesektoren.

Akademisk frihet

AYF fikk, av Mari S. Myksvoll og Knut W. Vollset (også medlemmer), presentert hvordan næringsinteresser har utsatt deres forskning for press. Både Mari og Knut forsker på hav og livet i havet. De har begge vært involvert i en regjeringsbestilt rapport om lakselusens påvirkning på fisken. Rapporten kan leses her (pdf). Denne forskningsrapporten har dannet grunnlaget for diverse reguleringer og styringsmekanismer – deriblant trafikklysmodellen. De økonomiske interessene, på feltet, er store. Mari og Knut fortalte hvordan denne interessen har ført til at deres forskning, til slutt, har blitt gjenstand for behandling i domstolene. Hovedforhandlingene er nylig avsluttet i lagmannsretten. Konklusjonen var at den vitenskapelige metoden og åpenhet om data gjør seg enda viktigere.

Ikke minst vedtok også AYF politikk om akademisk frihet. Politikken trekker frem hvor viktig bevisstgjøring og opplæring er for yngre forskere når de møter på press mot eget forskningsfelt. Politikkteksten vil publiseres snart.

To mennesker står smilende ute i en hage. De har på seg blå klær.
Kjersti Lohne, nestleder, og Jonas Stein, leder i AYF.
  • Kierulf-utvalgets utredning om den akademiske ytringsfriheten vil også overrekkes Kunnskapsdepartementet snart. AYF har tidligere kommet med innspill til deres høring. Vårt innspill kan leses her. 

Karrieløp, språkpolitikk og vaksiner

Margareth Hagen, rektor ved Universitetet i Bergen (UiB), snakket om karriereløpet i akademia. UiB har nylig lansert Ferd, et karrieresenter for yngre forskere. Hagen trakk frem ulike utfordringer (manglende mangfold, uklar karrierstige, høy midlertidighet osv.), og presenterte noen løsninger. Der kan bedre karriereveiledning og klarere løp bidra.

AYF skal også vedta politikk på hva slags språkpolitikk sektoren bør ha. Direktør i Språkrådet, Åse Wetås, besøkte derfor samlingen digitalt. Hun tok blant annet for seg den nye språklova, og UH-institusjonens ansvar for norsk fagspråk i henhold til UH-lovens § 1-7.

En kvinne snakker foran en powerpoint-presentasjon.
Rektor ved UiB, Margareth Hagen, mener vi må tenke helhetlig om karriereløpet i akademia. Foto: Jonas Stein.

Lettenpris-vinneren fra 2021, Meta Roestenberg, deltok også digitalt. Roestenberg forsker på vaksiner mot tropiske sykdommer på Leuven. Hennes gruppes forskning på malaria og sneglefeber har vist seg effektiv. Prisbeløpet fra Lettenprisen vil også kunne bidra til videre arbeid innen feltet.

Det ble også tid for gode samtaler etter en lang sosial nedstenging som følge av COVID-19.

 

Vi takker for en fin konferanse på Solstrand, og ser frem til sommersamlingen i Oslo, i juni! 

 

Les hele vårt politiske dokument om akademisk frihet her