Foto: John Trygve Tollefsen

DKNVS sin pris til yngre forskere til AYF-medlem Siddharth Sareen

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs (DKNVS) vitenskapelige priser til yngre forskere for 2023 går til AYF-medlem Siddharth Sareen.

Prisen gis til yngre forskere under 35 år i Norge som har dokumentert fremragende talent, originalitet og innsats, og som har oppnådd eksepsjonelt gode resultater innen sitt fagfelt. Prisene deles ut innen kategoriene humaniora og naturvitenskap, og er finansiert av I. K. Lykkes fond. Prisen er på kr 75.000, og deles ut i Erkebispegården i Trondheim

Siddharth Sareen (34) mottar prisen innen kategorien humaniora. Sareen får prisen for fremragende forskning innen miljø- og utviklingsstudier, politisk økologi og samfunnsgeografi.

Siddharth Sareen har gitt viktige humanistiske og tverrfaglige bidrag til utforskningen av vår tids kanskje største samfunnsutfordringer – miljøsaken. Gjennom sin forskning og publisering i høyt rangerte tidsskrifter har Sareen demonstrert imponerende produktivitet og kvalitet. Han har oppnådd betydelig gjennomslag i forskningssamfunnet med sitt omfattende engasjement.

Sareen har en dobbel doktorgrad; i utviklingsstudier ved Københavns Universitet og i naturforvaltning ved Universitetet i Padova, Italia. Han er nyutnevnt professor i energi og miljø ved Universitetet i Stavanger, og er også professor II ved Universitetet i Bergen.
Sareen har de senere årene vært sentral i utforming og ledelse av flere forskningsprosjekter finansiert av Norges Forskningsråd, og av EU-kommisjonen gjennom Horisont Europa, Horisont 2020 samt SOLSTICE, et felles initiativ fra en rekke EU-medlemsstater gjennom JPI Climate (Connecting Climate Knowledge for Europe). Han har også deltatt i det NORAD-finansierte prosjektet for kapasitetsbygging for en sosialt rettferdig og bærekraftig energiomstilling i Østafrika under NORHED II programmet, og er styremedlem i den nye NFR forskerskolen Empowered Futures. Sareen har holdt foredrag i en rekke prestisjefylte fora, som FNs High Level Political Forum; Agence Française de Développment; EUkommisjonen, Verdensbanken og ved universitetene Cornell, Oxford, Edinburgh, Manchester, University College London, Sussex, Berkeley, i tillegg til Royal Geographical Society. Men også i den norske offentligheten har han bidratt med innlegg om forskningspolitikk, klima og miljøspørsmål.

Siddharth Sareen har vært medlem av AYF siden oktober 2020. Les mer om hans forskning på vår medlemsside

Vi gratulerer også Jessica Ann McBeck som mottar DKNVS sin pris for yngre forskere innen naturvitenskap. Gratulerer også til tidligere preses i Det Norske Videnskapsakademi, Nils Christian Stenseth med DKNVS sin Gunnerusmedalje. Les mer om prisutdelingene på DKNVS sine nettsider

Fotokreditering: John T. Tollefsen/AYF